HIK's guldåre lukker efter 25 år

Hobro Idræts Klubs støttefond overlader formuen til HIKs hovedafdeling.

Hobro Idræts Klubs støttefond, der er stiftet i 1983, indstiller nu sit virke og overlader formuen til HIK's hovedafdeling. - Det har været 25 gode år, siger fondens formand, Henning Munk Nielsen, som oplyser, at Hobro Idræts Klub gennem de seneste 16 år har modtaget i alt 750.000 kroner fra fonden. Dens formål har i alle årene været at støtte idrætsaktiviteter i Hobro Idræts Klub og dermed fremme idrætsarbejdet. Det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen om at ophæve fonden. Det sker blandt andet med baggrund i det lave renteniveau som betyder, at beløbene til udlodning er blevet for små. De stramme fondsregler, som håndhæves af Civilstyrelsen, spiller også ind i beslutningen, ligesom den administrative byrde, statsautoriseret revision og regnskabsaflæggelse ikke længere står i rimelig forhold til fondens afkast, som sidste år var helt nede på 19.000 kroner. Fondens store egenkapital, der er på en halv million kroner før urealiserede kursreguleringer, er bygget op gennem forrentning af penge, som private og virksomheder stillede til rådighed i fondens første fem år. Det er stort set de samme personer, der i alle årene har udgjort fondens bestyrelse og revision. Udover Henning Munk Nielsen er det Vagn Agerskov (kasserer), Kaj Nørby (sekretær), formand i HIK Hans Mikkelsen, Finn Schou Christensen fra HIK's Venner og statsautoriseret revisor Jens Spanggaard, BDO ScanRevision, Hobro. Opgaven for HIK's hovedafdeling, som overtager forvaltningen af formuen, er, at alle klubbens tre afdelinger også fremover tilgodeses af de tidligere fondsmidler.