Hillgaard satser grønt

Hillgaard har indgået en aftale med Elsparefonden, der sikrer, at lejere af sommerhuse fra 2010 får sommerhusenes energiforbrug oplyst.

Købmand Hillgaards Feriehusudlejning, Feriepartner, har indgået en aftale med Elsparefonden om at lejere af sommerhuse hos Feriepartner fra 2010 kan vælge at holde ferie i de mest grønne sommerhuse. Hillgaards udlejningsbureau har 800 feriehuse i Thy og i Jammerbugt. Og aftalen er, at bureauet i samarbejde med husejerne vil forsøge at nedbringe energiforbruget i sommerhusene. Ejeren af Feriepartner Thy, Jan Brusgaard, er på den måde blevet foregangsmand indenfor den grønne nytænkning i sommerhusudlejningen. - Mange får jo spoleret deres ellers gode ferieoplevelser, når de bliver præsenteret for en høj elregning ved afrejsen. Derfor har vi sagt ja til at gå ind i et samarbejde med Elsparefonden, siger han. Samarbejdet begyndte for et par måneder siden med uddeling af informationspjecer og udlejning af de såkaldte sparometre, der kan måle elforbruget hos hver enkelt elektrisk installation. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad fredag