EMNER

Hilsener fra fortiden

HISTORIE:I forbindelse med restaureringen af orgelpulpituren i Budolfi Kirke blev der i juni sidste år fundet to hilsener fra fortiden. De lå under gulvet i det nordlige af de to femkantede pulpiturer, der er bygget sammen med det oprindelige orgelpulpitur. Hvad det er for hilsener, fortæller tidligere museumsinspektør Viggo Petersen i et lille hefte, som er udgivet til lejligheden. Det ældste fund er fra 1683 og er en lille bønnebog på 29 sider, beregnet til brug på tre fastedage samme år. Bogen har et smukt omslag i sokaldt bakkemamor, som er farvestrålende papir, og på forsiden er indstemplet initialerne MTDL. Initialerne kunne, mener Viggo Petersen, stå for Maren Thøgersdatter Larsen, som var 21 år i 1683. Hendes far, Thøger Lassen, havde nemlig året forinden fået lov til for egen regning at opføre det private pulpitur. Viggo Petersen forestiller sig, at Maren har stukket bønnebogen ned i en sprække mellem gulv og væg - måske som en hilsen til en senere eftertid -selv om det ikke kan afvises, at bønnerne simpelthen er gledet ned ved et uheld. Det andet fund er derimod helt sikkert lagt ind med overlæg. Det er en krydsfinerplade, hvorpå beskrives begivenhederne 29. august 1943, da der blev erklæret undtagelsestilstand i Danmark. Videre hedder det: - her i Staden Aalborg blev der skudt i Gaderne og mange døde og saarede, og flere Aresteret af tysk Militær - i disse dage blev dette orgelpulpitur udvidet og Kirkens Ombygning nærmede sig sin afslutning efter ca 2 Aars Arbejde. Efter navnene på den tømrermester og de svende, som har udført arbejdet, er påskriften dateret: 3 Sept 1943 - Krigens 4 Aarsdag. - Pladen med hilsenen blev pakket ind i brunt papir, skriver Viggo Petersen, og fra vest stukket ind i mellemrummet mellem de to lag brædder, der udgør bunden af pulpituret. Her lå den så i 64 år og ventede på at blive fundet. NB: 3. september var fireårsdagen for Englands og Frankrigs krigserklæring i 1939 efter den tyske invation i Polen.