EMNER

Hilser Egholm-løsning velkommen

3. FORBINDELSE: Beslutningen om den tredje Limfjordsforbindelse i Aalborg rykker nærmere og nærmere. Derfor hilser jeg Venstres udmelding om en Egholm løsning velkommen. Det er nu op til Aalborg Byråd at vise fremsynethed og pege på en løsning, som også giver udviklingen i den indre by optimale muligheder. Trafikken vil selvsagt blive ledt ud og ind fra byen til de to hovedfærdselsårer øst og vest for byen. Fredningsdommeren har sendt den gruppe, der ønsker Egholm fredet, hjem for at finde bedre argumenter. Der findes altså intet på Egholm, som ikke findes magen til mange andre steder i Limfjordsområdet. Debatten om, hvem der skal betale skal såmænd nok blive løst i en politisk studehandel, men Venstres udspil kræver, at vi nordjyske politikere er klare i mælet og ikke skeler til personlige hensyn, hvad bopæl og valgkreds angår. Det tager 10-12 år fra planlægningen af et sådant projekt påbegyndes, til projektet står færdigt. Så det er på høje tid, det politiske arbejde bliver gjort færdigt, hvis vi virkelig ønsker et Nordjylland i udvikling.