Forsikringsvirksomhed

HIMMERLAND fik ny næstformand

Erling Sørensen, Kgs. Tisted, ny næstformand i det lokale forsikringsselskab

Per mikkelsen - formand for Himmerland Forsikring, er tilfreds med årsresultatet.

Per mikkelsen - formand for Himmerland Forsikring, er tilfreds med årsresultatet.

HIMMERLAND Forsikring med hovedsæde i Aars har fået ny næstformand og nyt bestyrelsesmedlem. På selskabets generalforsamling blev Torben Søgaard Jensen, Svenstrup, således nyvalgt til bestyrelsen i stedet for hidtidige næstformand og tidligere formand, Jens Andersen, der ikke kunne genvælges på grund af vedtægternes aldersbestemmelse. Og ved den efterfølgende konstituering i bestyrelsen blev Erling Sørensen, Kgs. Tisted, valgt til ny næstformand i stedet for Jens Andersen, Møldrup. Desuden genvalgtes Per Mikkelsen, Aalborg, til formand. Han på benyttede på generalforsamlingen lejligheden til at fremhæve Jens Andersens arbejde i forsikringsselskabets bestyrelæse: - Jens Andersen har som formand gennem mere end 20 år sat sit umiskendelige fingeraftryk på HIMMERLAND-koncernen, der netop er blevet opbygget i denne periode. Sammen med skiftende bestyrelsesmedlemmer og i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med direktør Ole Færch, har han på sin egen facon været både visionær og samlende i det daglige arbejde. Og kan med god grund være stolt over resultatet af denne indsats, sagde Per Mikkelsen. I sin formands-beretning redegjorde han for årets gang i det nordjyske forsikringsselskab og betegnede 2007 som "et ganske tilfredsstillende år". Som tidligere omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende blev HIMMERLANDs samlede resultat efter skat på 34 mio. kr. - Præmieindtægterne rundede i 2007 de 300 millioner kroner. Over de sidste fem år er de steget fra 185,3 mio. kr. til 306,5 mio. kr., og i den samme periode er egenkapitalen vokset fra 285,2 mio. kr. til 420,5 mio. kr. Vi står derfor stærkt rustede til at møde morgendagens udfordringer og opgaver, da vi både har en størrelse og økonomisk styrke, der bliver to væsentlige forudsætninger for at kunne begå sig i den vedvarende konkurrence om kunderne, sagde Per Mikkelsen.

Forsiden