Retspleje

Himmerland skuffer

KRIMINALITET:Nu er princippet med at smide hele familier ud af deres lejligheder, hvis bare et enkelt familiemedlem begår kriminalitet, kommet til Aalborg. Det er selvfølgelig et problem, at bander af kriminelle og hærværksmænd hærger boligområderne i Aalborg Øst, men det problem skal altså ikke løses af private almennyttige boligforeninger – det er en opgave for politi, sociale myndigheder og domstolene. Reelt har vi nu fået en ny dømmende magt og en ny udøvende magt i Danmark, nemlig boligudlejerne. Egentlig burde udsmidningerne, og de domme der har muliggjort dem, være grundlovsstridige, da grundloven klart siger at domstolene dømmer og regeringen udøver. Men nu har vi pludselig en situation hvor boligforeningerne kan dømme folk som FOR kriminelle og derefter sætte folk på gaden. Når en hel familie bliver sat på gaden, så er der tale om kollektiv straf. Det er et retsprincip, der ellers kun udøves i lande som Iran, Zimbabwe og Israel – men nu altså også i Aalborg Øst. Jeg er selv tilfreds beboer i en af Himmerlands afdelinger i Aalborg Øst, og jeg må sige at denne sag ikke ligefrem øger min lyst til at bo i den almennyttige sektor. Der er rigeligt, at politikerne og domstolene undergraver retssikkerheden her i landet, men at solidariske boligforeninger hopper med på vognen, det er ganske enkelt forkasteligt.