himmerlands naturpark

[ Med flere ridestier og arealer til afgræsning, kan man efterhånden skabe en sammenhængende naturpark på tværs af Himmerland. [ Fra Aalborg kan der være forbindelse ad grønne kiler i naturen. [ Der er brug for enkle ting som borde og bænke. Afmærkede stier og kørespor. Høhoteller til fodring af dyrene. [ Til et ridecenter kan der knyttes hesteklapperlaug, koklapperlaug og fåreklapperlaug. [ Man kan lave fællesskaber og partnerskaber. Gårdbutikker, udstillinger, salg af friskfanget fisk, spisesteder, hoteller, campingpladser. [ Himmerlands Naturpark kan udvikle sig lidt efter lidt, for eksempel med Rebild som dynamo.