Jerup

Hinandens modstander

Gennem flere tusind år har Jahveh været navnet på Bibelens Gud, himlens og jordens skaber. Det bliver sagt, også her i NORDJYSKE, at Jahveh og Allah er samme gud. Det er det ikke, Allah er Jahvehs modstander. Det kræver ikke den udvidede ledvogtereksamen at forstå det. Jahveh er den Gud, der åbenbarede sig gennem Jesus Kristus, og som stadig åbenbarer sig for dem, der ønsker det, gennem Helligånden. Heldigvis begynder der så småt at ske det, som Lukas beskriver i Apostlenes Gerninger kap. 6 vers 7. J. Thomsen Skagensvej 385, Jerup