Natur

Hirsholm næsten alene i Kattegat

Sejplan skal barberes ned

HIRSHOLM:Passagersejladsen til Hirsholm står foran en kraftig reduktion. Skov- og Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune har udarbejdet et forslag om at skære to af de tre ugentlige dobbeltture væk i ni af årets måneder. Kun i juli-august opretholdes den nuværende frekvens med tre ugentlige dobbeltture. I juni skal der efter forslaget være to ugentlige afgange. Baggrunden for den kraftighe barbering af fartplanen er, at færgedriften udgør langt den største udgiftspost på forretningen Hirsholmenes regnskab. Skov- og Naturstyrelsen ventes at overtage øgruppen fra forsvarsministeriets fæstnings- og natursekretariat fra årsskiftet, og det er derfor Skov- og Naturstyrelsen, som skal sende næste års færgedrift mellem Hirsholm og Frederikshavn i udbud. Den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet. Plus for endagsturister Sommerturisterne får bedre mulighed for at besøge øen på endagsture med den nye sejlplan. Tanken er, at der skal være en morgenafgang fra Frederikshavn og en afgang fra Hirsholm sen eftermiddag. Med den nuværende sejlplan er der kun mulighed for et par timers ophold på øen. Dansk Kunstnerråd, som råder over to lejligheder i Lodsgården på Hirsholm, tager skarpt afstand fra den slankede sejlplan. Rådet peger på, at det ikke vil være muligt for kunstnere, der tager ophold på øen - eller de fastboende - at få weekendbesøg - deres gæster kan ikke komme hjem igen. - I forvejen er det lidt specielt at arbejde som kunstner på øen. Men det vil blive mere ensomt, siger sekretær i Dansk Kunstnerråd, Elisabet Diedrichs. Det vil også blive vanskeligere at praktisere den kontakt med kulturinstitutioner i Frederikshavn, som er en del af formålet med at give kunstnerne mulighed for at opholde sig på øen. Hvis de foreliggende planer for sejladsen føres ud i livet, ændres forudsætningerne for kontakten afgørende. - Færre kunstnere vil være interesserede i at tage derud, anfører Dansk Kunstnerråds formand, Kjeld Løfting, i sin skriftlige replik til Skov- og Naturstyrelsen. Et andet behov Birgit Skafte Schou, formand for foreningen Holmboerne, der tæller både fastboende og lejere i øens huse, siger: - Det er væsentligt for os, der har huse på øen, med mindst to ugentlige sejladser hele året, og at den ene afgang ligger på lørdage. Birgit Skafte Schou peger på, at lejerne af fritidsboliger på øen må tage fri fra arbejde og tage børn ud af skolen om fredagen for at komme til øen i korte ferier, hvis den ugentlige færgeafgang er om fredagen. Hvis afgangen ligger tidligt på dagen, vil blive vanskeligt for folk, der bor langt væk, at nå frem til færgeafgangen. Foreningen er modtagelig for argumentet om, at der skal ske besparelser, og at det kan resultere i færre sejladser Holmboerne ønsker, at der i forbindelse med en midtuge-afgang bliver mulighed for retursejlads til øen samme dag, så de kan komme til læge eller foretage indkøb, uden at skulle overnatte på fastlandet. Også øens fem fastboende er imod indskrænkning af postbådssejladsen, selv om de har andre muligheder for at komme til fastlandet. - Vi kan som ansatte beboere på øen ikke leve med det forslag til sejlplan, som er fremlagt, siger administrator Kurt Pedersen ligeud. Han har en tjenestebåd til rådighed, men det er en åben båd, som ikke er egnet til sejle til fastlandet året rundt. Færre penge til håndværkere Sejladsen er et af flere elementer, som Skov- og Naturstyrelsen arbejder på at finde besparelser ved. De senere år har forsvarsministeriet gennemført en omfattende bygningsistandsættelse på Hirsholm. Skovrider Frede Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, oplyser, at bygningsrenovering er andet område, som styrelsen agter at spare på. Øens huse er gamle og vedligeholdelseskrævende, men der bliver ikke tale om nedrivninger. - Det ville være helt forkert, mener Frede Jensen. Da husene er statsejede er de iøvrigt undergivet særlige regler om bevaring. Forsvarsministeriets to fuldtidsansatte på Hirsholm, admistratoren og en håndværker, vil få tilbud om ansættelse i Skov- og Naturstyrelsen.