Hirsholm under sparekniven

Forslag om drastisk nedskæring i sejlplan

FREDERIKSHAVN:Mere turisme og mindre service for Hirsholms egne beboere, både dem der bor på øen hele året og dem, der kommer med trækfuglene. Sådan tegner fremtiden for øen sig, når miljøministeriet overtager dén og de omliggende ubeboede øer fra nytår. Forsvarsministeriet har ejet øerne i en lang årrække, men vil ikke vide af dem længere, fordi fyret på Hirsholm er blevet automatiseret, og fyrpersonalet er flyttet fra øen. I stedet skal miljøministeriet - Skov- og Naturstyrelsen - tage over. Den ny ejer overtager en forretning, der giver et bragende underskud. En arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunen og staten har arbejdet med muligheder for at reducere udgifterne til passagersejlads mellem fastlandet og øen ved at skære de fleste afgange væk. Skov- og Naturstyrelsen lægger også op til besparelser på vedligeholdeskontoen til øens huse, og overvejer samtidig indtægtsgivende virksomhed som lejrskoleophold og udleje af enkelte af øens gamle huse på uge- eller fjorten dages basis. - Eksisterende lejekontrakter skal selvfølgelig respekteres, siger skovrider Frede Jensen, Skagen, der er Skov- og Naturstyrelsens lokale mand. En enkelt lejlighed bliver frigjort, når forsvarsministeriet afgiver øerne. Den har hidtil har været til disposition for Farvandsvæsenet, Det er i første omgang denne lejlighed lejlighed og et hus, som er udlejet på en tidsbegrænset kontrakt, der snart udløber, som Frede Jensen har i tankerne til korttidsudlejning. Men andre huse kan også komme på tale til kortidsleje, når de nuværende lejekontrakter ophører. - Det vil være sørgeligt for dem, der har stået på venteliste til at leje et hus på Hirsholm gennem mange år, mener formanden for foreningen Holmboerne, Birgit Skafte Schou, Frederikshavn. Hun stiller spørgsmål ved, om korttidsudleje vil give en reel indtægtsforøgelse. Hun peger på, at kortidsudleje kræver opsyn og rengøring ved lejerskift. Side 3 og 1. sektion side ?????