Insekter

Hirsholmene i forfald

Beboerforening retter en skarp kritik mod Naturstyrelsen

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Belægningen ved Lodsgården, som har en ledig lejlighed, er i tydeligt forfald. Foto: Peter Bandholm

Beboerforeningen for øgruppen Hirsholmene ud for Frederikshavn er trætte af ledige lejemål, manglende vedligeholdelse, forfald og ikke mindst nedrivning af historiske huse på Hirsholmene. Derfor retter de nu en skarp kritik af Naturstyrelsens drift af Hirsholmene og sætter brede spørgsmålstegn ved øens fremtid under Naturstyrelsens vinger. Det gælder også den visionsplan, som Naturstyrelsen fremkom med for nogle år siden. Visioner, som beboerforeningen tidligere har gjort opmærksom på ikke kan gennemføres og kravet er derfor, at der nu lægges en mere realistisk handlingsplan på bordet. - Der har i godt et par år været ledige lejemål i tre af øens huse, og beboerforeningen forstår ikke, hvorfor der ikke tages skridt til fornyet udlejning trods en meget lang venteliste, siger Jan Bille Jacobsen, der er formand for Beboerforeningen. Husene skal bevares - Vi vil i dialog med jer for at bevare alle husene fastslår Jan Bille Jacobsen på vegne af beboerforeningen. Han understreger, at hensigten er at sikre, at der ikke fjernes eksisterende huse, og at beboerforeningen tidligere har fremsendt protest mod en "måske" nedrivning af bl. a. Vinkelbarakken. Han gør opmærksom på, at beboerforeningen er vidende om, at der er personer på ventelisten, der i øvrigt omfatter omkring 100 navne, som har tilbudt at bekoste en omfattende renovering af huset - naturligvis i tæt samarbejde med Naturstyrelsen. Det er blevet afvist. Grill-afgift Det tidligere sommerliv på broerne og øen er også i stærk tilbagegang, og beboerforeningen er ikke et sekund i tvivl om, hvorfor der er færre anløb i havnen. - Det skyldes den såkaldte grillaf-gift, som Naturstyrelsen pludselig indførte således, at de mange både, som før i tiden anløb øen efter kl. 16, nu skal betale en slags anløbsafgift, selv om de ikke overnatter på øen. Tidligere kom utallige både fra de nærliggende havne på fastlandet for at hygge sig et par timer om aftenen. I andre havne betales der kun afgift, hvis man overnatter. - Samtidig taler de besøgende, som dog stadig kommer, om manglende vedligehold og direkte forfald, som man ikke kendte til tidligere. Til gengæld snakker man også om, at der i hvert fald bliver slået græs, siger Jan Bille Jacobsen. Kirken forfalder - Blandt de historiske bygninger, der er ramt af manglende vedligehold og efterhånden også direkte forfald er bl. a. øens lille kirke fra 1642 og øens måske ældste bygning, der hører til den gamle præstegård som udhus, siger Jan Bille Jacobsen. Vi kan frygte, det bare skal rives ned. Det ser ud, som om Naturstyrelsen ikke interesserer sig for øen og dens liv. Vi kan ikke få nogen forklaringer. Jan Bille Jacobsen fremhæver også, at huset ved øens klokkestabel er utæt og trods gentagne henvendelser er der ikke sket noget. - Holmboerne ønsker kun det bedste for Hirsholmene. Det er en kulturarv og kulturskat, som mange flere kunne få glæde af at benytte, siger Jan Bille Jacobsen. Skovrider Jesper Blom-Hansen fra distrikt Vendsyssel i Skagen siger, at Naturstyrelsen naturligvis vil forholde sig konstruktivt til beboernes henvendelse, men vil ellers ikke endnu udtale sig om de enkelte klagepunkter. - Vi går gerne i dialog med beboerne, siger Jesper Blom-Hansen, og i den forbindelse vil beboerforeningen naturligvis få et skriftligt svar. Han fortæller i øvrigt, at der i løbet af næste måned holdes et møde med Aalborg Stift, hvor det fremtidige ejerforhold og dermed den fremtidige vedligeholdelse af Hirsholmenes kirke søges klarlagt.