Hirsholmene kommer nu på elnettet

Kabelarbejde i denne weekend.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arbejdet med at splejse to kabelender sammen tager fem timer. Det udføres af splejsemester Erik Pedersen, NKT, til venstre, og Benny B. Jensen, Frederikshavn Elnet.

Beboerne på Hirsholmene kan nu for alvor begynde at se frem til, at der bliver stille i øens gamle el-værk. De gamle dieselgeneratorer skiftes ud med en fast strømforsyning fra Frederikshavn Elnet A/S. El-ingeniør Per Bach, Frederikshavn Elnet, oplyser, at forsyningen allerede i fjor fik godkendt, at der lægges et 10-kilovolt-kabel fra Rønnehavnen til Hirsholmene. Hele projektet er godkendt af Energistyrelsen for kablet i søterritoriet, og tilladelsen er givet i september 2008. Start i dag Arbejdet med at lægge søkablet fra Rønnehavnen til Hirsholmene begynder i dag, og hvis vejret tillader det, venter Per Bach, at kablet er lagt på hele strækningen mandag aften. Kablet skal spules en meter ned i havbunden, og den operation ventes afsluttet tirsdag. Tiderne er dog meget afhængige af vejret, idet der ikke kan arbejdes ved for kraftig blæst. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave lørdag.