Hirsholmene-sejlads på vågeblus næste år

Endnu ingen ny aftale om sejlads fra 1. januar

Kontrakten på sejlads til Hirsholmene hænge ri en tynd tråd. Udløbsdatoen er 31. december, men Skov og Naturstyrelsen har ikke noget på plads endnu. Arkivfoto: Bent Bach

Kontrakten på sejlads til Hirsholmene hænge ri en tynd tråd. Udløbsdatoen er 31. december, men Skov og Naturstyrelsen har ikke noget på plads endnu. Arkivfoto: Bent Bach

Der er ingen ny aftale for fast sejlads mellem Frederikshavn og Hirsholmene efter 1. januar 2011. Kontrakten mellem postbådsfører Jørn Nielsen, Hals bådservice, og Skov- og Naturstyrelsen udløber 31. december, men der arbejdes intenst på en afklaring af forholdene. Jørn Nielsen har dog i dag tilbudt Skov- og Naturstyrelsen sejlads efter den gamle kontrakt i det første kvartal af 2011 af hensyn til beboere og lejere, og det tilbud vil Skov- og Natur-styrelsen foreløbigt tage imod. Men derefter ophører en omkring 100-årig "fast" sejlads mellem øen og Frederikshavn, hvis der ikke findes en anden løsning. En sejlads, der har betydet, at ikke blot de efterhånden meget få fastboende har haft mulighed for at komme i land, men endnu mere vigtigt, at de mange lejere af øens gamle huse har været sikret mulighed for hele året at komme til øen og udnytte deres lejemål. Kontrakt i ti år Postbådsfører Jørn Nielsen har haft kontrakt på sejladsen i en ti-årig periode med en fast sejlplan for sejlads mandag, onsdag og fredag med dobbeltsejlads om mandagen. Herudover har Jørn Nielsen med postbåden "Polaris" lagt fra kaj i forbindelse med bestilte sejladser bl.a. til gudstjenester på øen og ture for Skov- og Naturstyrelsen. Fra Skov- og Naturstyrelsen har et nyt oplæg til sejlads omfattet en plan for udvidelse af sejladsen i sommerperioden og en indskrænkning i vintermånederne. Oplægget blev i efteråret sendt til Jørn Nielsen. Det fremgår heraf, at Skov- og Naturstyrelsen ønsker sig en ugentlig tur i perioden 1. november til 30. april, og tre ugentlige ture i perioden 1. maj til 19. juni. Desuden ønsker Skov- og Naturstyrelsen daglige ture fra 20. juni til 31. juli med op til 30 passagerer og tre ugentlige ture i perioden 1. august til 30. september. Oplægget er fremsendt af naturvejleder Torben Stæhr, Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel. Det er sendt til Jørn Nielsen 5. november, og Jørn Nielsen lægger ikke skjul på, at han ikke har kunnet bruge det til udarbejdelse af et eventuelt nyt tilbud på sejlads. Hensyn til lejerne - De har glemt at indregne oktober måned, siger Jørn Nielsen, og samtidig er de også på forhånd klar over, at jeg ikke har mulighed for med min båd at sejle med mere end 12 passagerer. - Derfor kan jeg ikke bruge deres oplæg til noget, og derfor har jeg heller ikke fremsendt yderligere bereg-ninger. - Men jeg har ikke modtaget yderligere tilbagemeldinger fra Skov- og Naturstyrelsen. - Som forholdene har udviklet sig vil jeg dog - af hensyn til de mange, der har lejemål på øen - tilbyde sejlads efter den nuværende kontrakt i det første kvartal af 2011. Torben Stæhr, Skov- og Naturstyrelsen siger, at som det er i dag ophører den nuværende kontrakt med udgangen af 2010, og alt tyder på, at der ikke bliver nogen offentlig sejlads de første måneder i de nye år. - Men vi skal naturligvis have noget op at køre på én eller anden måde. - Det er vores indstilling, at øen fortsat skal besejles, siger Torben Stæhr, der fremhæver, at der ikke er økonomiske beregninger endnu. Forringelse Samtidig har Post Danmark i øvrigt meddelt, at fra 1. januar indstilles postbesørgelsen til øen efter et direktiv, der siger, at småøer med under ti fastboende ikke mere kan få posten leveret. I stedet vil beboerne få en økonomisk kompensation for selv at afhente deres post eventuelt i en postboks hos Post Danmark i Frederikshavn eller indgå en anden, privat aftale, siger postmester Torben Madsen, Frederikshavn. Jan Bille Jacobsen, Frederikshavn, der er formand for beboerforeningen "Holmboerne", siger, at findes der ikke på sigt en løsning, som sikrer, at lejerne kan komme til deres huse året rundt, er det en forringelse af lejevilkårerne. Alt bliver ødelagt og øen bliver affolket, siger Jan Bille Jacobsen. Jørgen Nielsen, der er en af de få fastboende lejere, er meget forundret over, at han ikke har hørt fra Skov- og Naturstyrelsen med henblik på fremtidige ændringer af sejladsen. Han udtrykker stor glæde over, at postbådsfører Jørn Nielsen har tilbudt "ekstrasejlads i tre måneder og ikke mindst, at Skov- og Naturstyrelsen har accepteret tilbudet. Hvad der så sker efter de tre måneder, er der tilsyneladende ingen, der ved, siger han.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk