Hirtshals

Hirtshals bliver centrum for udenlandske unge

HIRTSHALS:Byen kommer i weekenden til at summe af udenlandske toner, når omkring 30 unge fra flere forskkelige steder i verden deltager i distriktskonference i Rotary. Arrangementet for de unge holdes på Hirtshals Idrætscenter samt på arealerne omkring centret, og der er ligeledes arrangeret besøg på Hirtshals Fyr og Bunkermuseet, Hirtshals Redningsstation med redningsskibet Margrete Gaardbo samt- hvis tiden tillader det - på et af Danmarks største fiskeskibe. Deltagerne skal via udendørs aktiviteter og øvelser arbejde med begreber som fokus, koncentration, samarbejde, stærke og svage sider og via besøgene danne sig et lille indtryk af det lokalsamfund, de befinder sig i. Indtrykkene diskuteres og bearbejdes i løbet af lørdag aften, og der udarbejdes et indlæg til distriktkonferencen søndag. Der lægges stor vægt på, at deltagerne gennem tiden i Hirtshals får styrket de sociale kontakter og gennem samværet med kammerater fra hele verden får forståelse for samarbejde på tværs af race, religion og geografi. Til konferencen søndag, hvor omkring 250 medlemmer fra Rotary fra store dele af Jylland og Færøerne deltager, er et af hovedtemaerne spørgsmålet om, hvordan alle kan være med til at skabe en bæredygtig udvikling i det nordjyske både samfunds- og erhvervsmæssigt.