Lokalpolitik

Hirtshals burde have grebet ind

Allerede i september 2006 kunne Hirtshals se, at underskuddet blev meget større end forventet.

HJØRRING:Hirtshals Byråd burde have regnet ud, at man ville komme ud med et underskud på ca. 27 mio. kroner i 2006. Det fremgår af revisionsrapporten over Hirtshals Kommunes omstridte regnskab for 2006. Revisionen skriver direkte, at Hirtshals byråd allerede ved udgangen af september burde kunnet have regne ud, at underskuddet ville blive væsentligt større end først antaget. Revisionen skriver: ¿. en vægtet fremskrivning til et 12 måneders forbrug ville på daværende tidspunkt vise et merforbrug på ca. 26,7 millioner kroner.¿ Altså netop de 27 mio. millioner kroner, som Hirtshals Byråd undlod at søge som tillægsbevillinger. Derfor er der i regnskabet udgifter på cirka 27 millioner kroner, som byrådet ikke har bevilliget. Revisionen konkluderer ydermere, at Hirtshals Kommunes interne budgetkontrol i efteråret 2006 ikke tog hensyn til udgiftsniveauet for resten af året. Revisionen konkluderer: ¿. dette har været en medvirkende årsag til, at styrelseslovens regler ikke er overholdt. Ifølge styrelseslovens paragraf 40, stk. 2 må et byråd ikke afholde udgifter uden at bevilge det. Hirtshals Kommune var opmærksom på den svære økonomiske situation allerede ved budgetopfølgningen ved udgangen af august 2006. På daværende tidspunkt forventede man et underskud på 9,2 millioner kroner ved udgangen af 2006. Derfor blev der vedtaget besparelser og omlægninger for 5,7 millioner kroner i løbet af efteråret, således at man nåede ned på et forventet underskud på 3,5 millioner kroner. Det var de besparelser og omlægninger, som blev behandlet af Sammenlægningsudvalget i Ny Hjørring Kommune 5. december. Det reelle underskud viste sig senere at være på 33 millioner, da regnskabet for 2006 blev gjort endeligt i foråret 2007. Revisionsrapporten viser desuden, at Hirtshals Kommune har optaget lån til byggemodning for godt 11 millioner kroner, men at salget af grunde for godt fire millioner kroner ikke er afbetalt på lånet, som man skal ifølge reglerne. inger.lise.joensson@nordjyske.dk @Byli.9.:og Allan Vinding Sørensen allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk