Hirtshals-fiskere fastholder mistillid

Hirtshals Fiskeriforening står efter afstemning nu til udelukkelse fra Danmarks Fiskeriforening

HIRTSHALS:Med 33 stemmer for og 25 imod valgte et flertal i går at stemme Hirtshals Fiskeriforening ud af Danmarks Fiskeriforening. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var at tage stilling til, om medlemmerne ønskede at fastholde det mistillidsvotum, som et massivt flertal blandt fiskerne i december stemte for. Og mistilliden fastholder fiskerne nu. Bestyrelsen i Hirtshals Fiskeriforening havde ellers rådet medlemmerne til at stemme for at trække mistilliden tilbage og i stedet fremsætte ønske om, at der i forbindelse med generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening til april blev fremsat ønske om en urafstemning om fiskernes holdning til kvotesystemerne. - Det er jo ikke for sjov, at vi i bestyrelsen talte for at blive i Danmarks Fiskeriforening. Vi mener, vi ville stå stærkere, men medlemmerne har talt, og nu tager vi afstemningen til efterretning og indkalder til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vælger ny bestyrelse, siger Erik Jepsernsen, formand for Hirtshals Fiskeriforening. Kritikken fra Hirtshals-fiskerne mod hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening går - som i december - på, at foreningen ikke repræsenterer medlemmernes holdninger. Der er blevet rettet en skarp kritik af især hovedbestyrelsens holdning til kvotesystemet, der ifølge en del Hirtshals-fiskere vil virke som en magnet på pengestærke enkeltpersoner, da kvoterne er omsættelige. Der ud over mener en række fiskere, at kvoteordningerne sætter en unødvendig begrænsning for fiskeriet - og slet ikke stemmer overens med virkelighedens fisketilstande. I sin tid var det fisker og nuværende medlem af bestyrelsen i Hirtshals Fiskeriforening, Leif Woller, der fremsatte forslaget om mistillid til Danmarks Fiskeriforening. I går stemte han for at trække mistilliden tilbage - selv om han fortsat kritisere foreningen. - Det var slet ikke mit mål at stå der, hvor vi står i dag, siger Leif Woller og tilføjer: - Men vi følte - og føler - at Danmarks Fiskeriforeninge langt hen ad vejen ikke lytter - dog ville en næse fra vores side til foreningen kunne have gjort det. Det her er kaos. Ud af fællesskabet Umiddelbart ventes afgørelsen at få den betydning, at Hirtshals Fiskeriforening ikke længere er medlem af Danmarks Fiskeriforening. - Jeg har svært ved at tolke det anderledes, når medlemmerne i Hirtshals to gange i træk erklærer deres mistillid til den samlede hovedbestyrelse, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Thorkild Førby. Han peger på, at Danmarks Fiskeriforening har 75 medlemmer. Ingen af de øvrige 74 foreninger har erklæret mistillid. - Men det er en meget ulykkelig situation. Danmarks Fiskeriforening kan ingen medlemmer undvære, og ingen i dansk fiskeri kan stå alene, siger han. Han mener ikke, at hovedbestyrelsen kunne have tacklet mistilliden fra Hirtshals anderledes. - Havde vi givet kritikerne ret, var det en erkendelse af, at vi selv er forkert på den, og så måtte hele hovedbestyrelsen gå af øjeblikkeligt. Men vi er jo ikke ansvarlige for EUs fiskeripoltik eller for Folketingets beslutning om at indføre individuelle kvoter i sildefiskeriet. Vi må blot inddstille os på virkeligheden og arbejde derfra, hvis ikke vi vil ende som en ren protestorganisation, fastslår Thorkild Førby.