Hirtshals Fisketorv godt på vej

Nye initiativer fra Hirtshals Erhvervsråd

Hirtshals 1. november 2002 07:00

HIRTSHALS: - Arbejdet med etableringen af Hirtshals Fisketorv skrider planmæssigt frem, siger erhvervsrådformand Viggo Bilde. Han oplyser, at der netop nu diskuteres detailindretning og husleje med lejerne. - Når det er på plads kan byggeriet starte. I Erhvervsrådet har vi stiftet Den Erhvervsdrivende Fond for Hirtshals Fisketorv og kapitalforholdene er i den forbindelse helt på plads, siger han. På internetområdet arbejder Erhvervsrådet på at få etableret en fælles indgangsportal for alle, som på nettet søger Hirtshals, hvad enten det drejer sig om havn, by, kommune eller virksomheder. - Målet er at skabe en fælles Hirtshals-profil, hvor vi får fortalt, hvad vi kan tilbyde kunderne, og hvad der gør en forskel. Vi ønsker at være orginale og brugervenlige, så også mindre virksomheder selv kan redigere og komme med nyheder uden absolut at skulle have en IT-ekspert til hjælp, siger Viggo Bilde. Erhvervsrådet har endvidere besluttet at vælge en fire-fem udviklingstemaer ud for næste år, helt i overensstemmelse med virksomhedsplanen 2003. Temaer vil blive prioriteret og berørte virksomheder kontaktet, så de sammen med erhvervsrådet kan skabe yderligere grobund for vækst. - Vi ved, at der i Hirtshals er store investeringer i infrastrukturen undervejs. Det gælder motorvej og havn. Det må vi sammen med virksomhederne udnytte til at skabe endnu mere vækst og udvikling. En erhvervsdelegation fra Hirtshals venskabsby Runavik på Færøerne kommer i slutningen af november på besøg i Hirtshals. Runavik har et særdeles aktivt erhvervsliv, og meningen med besøget er at venskabsbysamarbejdet skal række længere end blot de kommunale relationer og også omfatte f.eks. erhvervslivet. - Borgmesteren i Runavik har fået en lang liste over samarbejdsmuligheder i Hirtshals. Han vil så sammensætte en delegation som matcher netop de interesser. - Dermed håber vi, at der bliver basis for såvel købs- som salgssituationer, når erhvervsfolkene fra Runavik kommer til Hirtshals, siger Viggo Bilde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...