Frederikshavn

Hirtshals Fyr åbner

Åbent hus på søndag og borgermøde i næste måned

HIRTSHALS:Nedtællingen til et større publikum kan løfte deres fødder 144 trin op gennem Hirtshals Fyr er startet. Søndag 25. maj kl. 10-14 holder en nye ejer Hirtshals Fyr Fond åbent hus i fyret og de tilhørende bygninger, og arrangementet kan samtidig være en lejlighed til at melde sig som hjælper. - Hvor meget vi kan holde åbent bagefter i det daglige er afhængig af, hvor mange der melder sig til at tage en vagt en gang imellem, siger fondens formand Torben Vandsted. Fonden har fået egen hjemmeside Han har fået lokalhistorikeren Bjørn Løth til at holde øje med fyret og han fungerer mere eller mindre som en slags pedel. På spørgsmålet om der er sat dato på et borgermøde om fyrets fremtidige anvendelse svarer Torben Vandsted: - Det holder vi i ugen efter et fællesmøde med andre fyr, som vi skal til 4. juni. Det foregår i Bovbjerg, og det er også venner af Bovbjerg Fyr, som vil hjælpe Hirtshals Fyr på det foreningsmæssige plan med at komme videre med bl.a. at stifte en venneforening. Mødet 4. juni er et stiftende møde i et netværk mellem otte fyrtårne, som staten har afhændet. Bovbjerg Fyr ejes og drives også af en fond, og en støtteforening med 400 medlemmer bidrager med liv og aktivitet i fyret og tilhørende lokaler. Der er udstillinger, møder, cafe og en daglig leder. - Noget af det de otte fyr skal drøfte er om vi kan lave fælles markedsføring, dele erfaringer gennem netværket og anden form for samarbejde, fortæller formanden for Hirtshals Fyr Fond. Fælles for de otte fyr er, at bestyrelserne bag arbejder på at skabe nye aktiviteter og ny identitet til fyrtårnene efter at fyrmestrene er flyttet. Nogle har indrettet museum, naturstation eller den væsentligste aktivitet er at holde fyrtårnet åbent for turistbesøg. Foruden Bovbjerg og Hirtshals ligger fyrene ved Nakkehoved, Hanstholm, Lodbjerg, Lyngvig, Blåvands Huk og på Baagø.