Hirtshals

Hirtshals Fyr på lokale hænder

Poul Liilienskjold, Far­vands­væ­se­net gi­ver nøg­ler­ne til fy­ret til Tor­ben Vand­sted. Foto: Scan­pix

Poul Liilienskjold, Far­vands­væ­se­net gi­ver nøg­ler­ne til fy­ret til Tor­ben Vand­sted. Foto: Scan­pix

HIRTSHALS:Onsdag middag fik formanden for Hirtshals Fyr Fond Torben Vandsted overdraget nøglerne til Hirtshals Fyr, som siden 1863 har tilhørt Farvandsvæsenet. Fonden er stiften med det formål til fremover at sikre offentligheden adgang til byens 35 meter høje vartegn, og fondens bestyrelsen skal efter nøgleoverdragelsen til at tage arbejdshandskerne på. Arbejdet med sikre fyret på lokale hænder har stået på siden 2006, og fonden har samlet penge til købssummen på 3 mio. kr., en pris som Folketingets finansudvalg her i april måned accepterede. Planen er holde et borgermøde om anvendelsen af fyret og at få stiftet en venneforening ligesom der skal søges penge til anden indretning af de tilhørende boliger.