Lokalpolitik

Hirtshals har det hårdt nok

Politikere siger nej til nye dagligvarebutikker på Doggerbanke

Teknik- og miljøudvalget siger nej tak til to nye dagligvareforretninger i Hirtshals. Ansøgeren ønsker at bygge to butikker på 1000 kvm hver på "Stoltzes grund" på Doggerbanke, men projektet er i strid med både planloven og kommuneplanen. Arealet er i lokalplanen udlagt til bl.a. butikker i tilknytning til boliger, men i kommuneplanen, der blev vedtaget i 2009, er muligheden for at bygge butikker på arealet fjernet. Teknisk forvaltning tror ikke på, at sagen kan kringles så miljøcentret giver grønt lys til at placere butikker på stedet uanset hvilke regler man lægger til grund. Grunden ligger for langt fra centerområdet til at kunne inddrages i dette, og for tæt på til at man kan udlægge et lokalcenter. Der bør laves en ny lokalplan, der ikke giver mulighed for at bygge nye butikker, mener forvaltningen, og politikerne er enige. - Vi holder fast i at arealet ikke er udlagt til detailhandel og siger nej, oplyser Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. - Det er jo heller ikke ligefrem fordi man savner butikker i Hirtshals, tilføjer han. De to nye butikker skulle overtages af nogle af de nuværende butikskæder i Hirtshals, der mener, at deres lokaler i byen er udtjente, og at Stoltzes grund ud fra et trafikalt synspunkt ligger rigtig godt. Teknisk forvaltning vurderer dog, at det ikke ville styrke handelslivet i Hirtshals, hvis to af de eksisterende butikker i midtbyen flytter til Doggerbanke. Bycenter lider - Det er administrationens vurdering, at detailhandelen i Hirtshals har det vanskeligt for tiden, og at bycentret allerede lider betydeligt under de sidste års reducerede detailhandel med heraf følgende butikslukninger, og at det derfor er vigtigt ikke at sprede handlen over et større område, men at samle og styrke handelen inden for det eksisterende område, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Teknik- og miljøudvalget siger ikke bare nej til det konkrete projekt, men nedlægger også decideret forbud mod opførelse af butikker på Doggerbanke.

Forsiden