Hirtshals Havn går 7,6 procent frem

Det lå lige til højrebenet, at arbejdet på boreriggen Mærsk Guardian ville give en afsmittende virkning på regnskabet for 1. halvår 2011 for Hirtshals Havn,

Arbejdet på boreriggen i Hirtshals Havn var med til at øge omsætningen for havnen. Her forlader riggen havnen efter tre måneders renovering. Arkivfoto: Henrik Louis

Arbejdet på boreriggen i Hirtshals Havn var med til at øge omsætningen for havnen. Her forlader riggen havnen efter tre måneders renovering. Arkivfoto: Henrik Louis

Men den samlede omsætning oversteg forventninger, der på forhånd var stillet til resultatet. Sammenlignet med 1. halvår 2010 havde Hirtshals Havn en samlet omsætningsfremgang på 7,6 procent for alle forretningsområder, og for centrale områder var fremgangen på mere end 10 procent. Passager- og godstrafikken fortsatte den positive udvikling fra 2010, mens indtjening på landing af fisk stod svagest i billedet. Udviklingen er dog vendt og indtjeningen lever nu op til det forventede. - Første halvår af 2011 har været spændende og udfordrende, og vi er kommet økonomisk fornuftigt igennem årets første seks måneder. Samtidig er vi sammen med virksomheder på havnen i gang med en række nye tiltag, der over de kommende måneder og år skal resultere i yderligere udvikling af havnens markedspositioner, siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen og fortsætter: - Det er inden for både eksisterende forretningsområder og nye forretningsområder, hvor vi kun lige har set begyndelsen. Havnen har muligheder for at blive en endnu mere markant vækstfaktor inden for den nordjyske erhvervssektor i løbet af de nærmeste år. Der er forventninger om, at nye aktiviteter, herunder offshore relaterede aktiviteter, vil få øget betydning for erhvervsudvikling og vækst i Hirtshals. Udsigten til det er også årsag til, at havnen i 2. halvår er ved at gennemføre nogle finansielle omlægninger, der vil belaste regnskabets bundlinje, når hele 2011 gøres op. - Det er vigtigt for havnens bestyrelse og ledelse, at vi har balance i økonomien, så vi selv kan finansiere vores udvikling, understreger Anker Laden-Andersen.