Hirtshals

Hirtshals Havn profilerer sig

Hirtshals Havn har netop udsendt sit fjerde årlige profilmagasin, der hustandsomdeles i Hjørring Kommune.

Udover de mange arbejdspladser, der normalt er på Hirtshals Havn, har arbejdsstyrken været udvidet i den periode boreriggen "Maersk Guardian" har været til renovering i Hirtshals. Boreriggen har yderligere styrket turismen i Hirtshals, idet mange ude

Udover de mange arbejdspladser, der normalt er på Hirtshals Havn, har arbejdsstyrken været udvidet i den periode boreriggen "Maersk Guardian" har været til renovering i Hirtshals. Boreriggen har yderligere styrket turismen i Hirtshals, idet mange ude

- Når vi udsender et sådant profilmagasin, skyldes det, at det er vigtigt for os at være tæt på dem, der ejer os, nemlig borgerne i Hjørring Kommune, siger havnedirektør Jens Kirketerp Jensen. - Vi laver hvert år en ny vinkel på magasinet, og i år har vi valgt at fortælle, hvad det egentlig er, der foregår på havnen, oplyser direktøren. - Her findes alle mulige facetter. Virksomheder og erhverv af enhver karakter. Transport, fiskeri og et aktivt erhvervsliv. Mange ting, kan man se udefra, men vi prøver også at fortælle, hvad der foregår der, hvor man ikke kan se ind bagved, understreger Jens Kirketerp Jensen. - I alt skaber Hirtshals Havn 2723 job inklusive arbejdspladser hos leverandører og underleverandører. - Det er altså en vigtig arbejdsplads - ikke blot for Hjørring Kommune, men for hele Nordjylland, fortæller Jens Kirketerp Jensen. Antallet af arbejdspladser er eksklusive de arbejdspladser, turismen fører med sig.Kobber