Hirtshals Havn vil investere i fremtiden

Havnen vil befæste sin position som førende fiskerihavn og vil have større andel i transporten

HIRTSHALS:Hirtshals Havn tror på fiskeriet trods den nuværende krise. Det kan aflæses af årsberetningen for 2004, idet der i år og sidste år tilsammen er investeret 80 mio. kr. i nye anlæg på havneområdet. - Fiskeriet er under pres, men vi skal støtte og være med til at give erhvervet troen på fremtid med de nødvendige investeringer. Hirtshals skal også i fremtiden være en betydende fiskerihavn, siger havnedirektør Jens Kirketerp Jensen. Den nye topmoderne Fisketerminal på Norgeskajen, hvor første etape bliver taget i brug i maj, koster 50 mio. kr. Notfiskeriet bliver også tilgodeset ved en ombygning af notkajen til 10 mio. kr. samt en ny auktionshal til de fede matjessild til 3 mio. kr. Endelig er havnen i fuld gang med at ombygge færgeleje 1 som gøres 30 meter bred for at leve op til fremtidens krav til transport. Den investering beløber til sig 25 mio. kr. Sammenlagt omsatte Hirtshals Havn i 2004 for 52,1 mio. kr, hvilket er 1 pct. mindre end året før. Overskuddet er til gengæld næsten blevet halveret fra 20 mio. kr. i 2003 til blot 11,2 mio. kr sidste år. - Mange virksomheder vil sikkert være godt tilfreds med et dækningsbidrag på 20 pct., og jeg synes resultatet er tilfredsstillende, for de mange investeringer har betydet en del afskrivninger, siger Jens Kirketerp Jensen. Havnedirektøren mener, at både det pelagiske og det demersale fiskeri har særdeles gode vilkår, når de sidste projekter er ført ud i livet. - Hirtshals Havn har nu moderne faciliteter, som lever op nutidens krav til fødevarer, og det skal tilgodese både fiskeriet og de forarbejdende virksomheder på land, siger havnedirektøren. Næste skridt handler om at forbedre transportmulighederne på havnen. Her ser Jens Kirketerp Jensen muligheder både på det nordatlantiske marked og i Norge. - Vi skal leve af at være transithavn og sørge for at få andel i den stigende godsmængde, siger direktøren. Man er i fuld gang med at lave en masterplan for havnen, hvor både forbedret håndtering af lastbilerne og godset fra jernbanen står højt på ønskesedlen, men det kræver nye skinner og flytning af andre aktiviteter. Forventningerne til 2005 ligger på samme niveau som i år, når det gælder omsætningen, mens indtjeningen forventes at blive en smule mindre.