Hirtshals Havn vil udvide mod øst

Pladsproblemer skal løses ved at inddrage seks hektar ved det østligste havnebassin.

Hirtshals Havn har planer om at udvide mod øst ved at inddrage et areal ved det østligste havnebassin. På luftfotoet i øverste venstre hjørne ses arealet. Foto: Kurt Bering

Hirtshals Havn har planer om at udvide mod øst ved at inddrage et areal ved det østligste havnebassin. På luftfotoet i øverste venstre hjørne ses arealet. Foto: Kurt Bering

Hirtshals Havn har planer om at udvide havnen med seks hektar, fordi der er for lidt plads til nye aktiviteter. - Vi mangler erhvervsarealer, arealer til løstrailere og vi skal have plads til en LNG terminal. Og vi har det problem, at trafikken brænder sammen ved færgeanløb i østhavnen. Færger bliver forsinket, og der skaber gener for virksomheder på havnen, oplyser teknisk chef Peter Ydesen. De nye store anlægsarbejder skal først starte i 2014, men havnen er nu gået i gang med det forberedende arbejde med at inddrage et areal øst for det østligste havnebassin til de nye aktiviteter. For udvidelsen er så omfattende, at der skal udformes en særlig VVM redegørelse. Med høringer og de sædvanlige planprocesser regner havnens ledelse med de næste par år vil gå, før anlægsarbejdet til udvidelsen starter. - Ufordringerne vil blive større ved fortsat vækst, men blandt løsningselementerne er anlæg af en helt ny vej fra Fjord Lines terminal udenom havnen ud til motortrafikvejen. Og der skal være en stor løstrailerplads og laves to spulefelter i det nye område, siger Peter Ydesen. Desuden bliver der på det inddragede havneareal afsat plads til en terminal for flydende naturgas (LNG anlæg) så tæt på Fjord Lines anløbskaj som muligt. Dermed tages der højde for, at rederiets kommende to cruiserfærger fra 2015 kan gå over til LNG drift. EU skærper krav Det er en følge af EU er i gang med at skærpe kravene til at nedsætte udslippet af skadelige NOx gasser, og hensigten er, at Fjord Lines færger indgår som et pilotprojekt for EU. Sløret for havneudvidelsen blev løftet ved et havnemøde på Nordsø centret, og heri indgår også ønsket om en bedre afvikling af færgetræk fra østhavnen til rundkørslen ved motortrafikvejen. Havnens bestyrelse har i længere tid været i dialog med transportministeriet for at få anlagt en ny stikvej fra østhavnen til rundkørslen ved motortrafikvejen. - Så sent som i mandags sendte jeg tre-fire breve om stikvejen. Til gengæld for at få vejen kan der blive tale om, at Hjørring Kommune overtager den eksisterende vej fra rundkørslen til havnen, tilføjede bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen. Endnu er der ikke sat beløb på den forventede udvidelse. - Det har vi ikke taget stilling til endnu i bestyrelsen. Men vi har bevilget et beløb til at få lavet VVM-undersøgelsen, oplyser han efterfølgende. VVM redegørelsen forventes at koste 2 mio. kr.