Hirtshals Kommune vil få et overskud på otte mio. kr.

Anlægsudgifter trækker resultat ned, men forsyningsvirksomheder hjælper, så kassebeholdningen bliver øget

Lokalpolitik 17. september 2002 08:00

HIRTSHALS: På sit møde sent onsdag eftermiddag har byrådet i Hirtshals førstebehandling af budgettet for 2003 samt overslagsårene frem til 2006. Forslaget, som økonomiudvalget har sendt frem, er der i meget store træk enighed om. Den blev opnået, da byrådsmedlemmerne var til prioriteringsseminar i august. Hirtshals Kommune kan se frem til at få over 100 mio. kr. i generelle tilskud og udligning fra Indenrigsministeriet, mens personskatterne er fremskrevet til at blive på knap 305 mio. kr. i det kommende skatteår. Resultatet af ordinær kommunal driftsvirksomhed, der er skattefinansieret er på otte mio. kr., men så er der lige anlægsudgifter - der er meget nødvendige ikke mindst på skolerne - med et minus på 9.845.000 kr., der trækker nedad. Det skattefinansierede resultat er derfor opgjort til et minus på 1,8 mio. kr., men efter en smule finansforskydninger, optagelse af lån i primært skolebygninger og afdrag på gamle lån, så bliver det skattefinansierede resultat reduceret til knap 1,5 mio. kr. i minus. Forsyningsvirksomhederne vil give et overskud, når anlægsudgifterne bliver trukket fra nettoresultatet, og det giver i sidste ende et plus på godt 400.000 kr., der bliver lagt i kommunekassen, hvis de forudsætninger, der er udgangspunktet, holder til punkt og prikke. Og så er kirkekassernes påvirkning af det samlede resultat af nogenlunde samme størrelsesorden. Var det sidste ikke tilfældet, så var resultatet blevet noget, der ligner et stort rundt nul, hvis man ser bort fra, at 12.000 kr. er håndører i den kommunale forretning Hirtshals. - Skatteprocenten bliver uændret 20,8 i 2003. Sådan er den også i år, og det bliver den kommunale grundskyldspromille også - 16,8, fortæller borgmester Knud Størup (Borgerlisten), Hirtshals. Her er det kommunale selvstyre sat ud af kraft. Det har et flertal af politiker-kollegerne på Christiansborg i København bestemt, efter at folket havde stemt til Folketinget sidste år, Byrådet skal endvidere se på den opfølgningsrapport for første halvdel af 2002, der er udarbejdet. Økonomiudvalget anbefaler også, at regnskabet for Hirtshals Havns første år som lokalt eget i hele 2001 bliver godkendt. Havnebestyrelsen sagde ja 9. september. Regnskabet for Hirtshals Kommune 2001 er i orden. Det har Kommunernes Revisionsafdeling sent en beretning om. De mange tal bliver helt givet godkendt på byrådsmødet. Hirtshals Boligforening vil gerne indrette fire to-rums lejligheder i det tidligere lægehus i Jernbanegade i Hirtshals. Det er en udgift på 3.740.000 kr. for de fire lejligheder på hver 85 kvm. Den månedlige husleje bliver 4485 kr. Kommunens grundindskud bliver på syv procent eller knap 262.000 kr. Samtidig skal byrådet komme med en garanti på 972.000 kr., for sådan er reglerne. Beslutningen om at nedsætte et integrationsråd er også på dagsordenen. Det kommer til at bestå af mellem 13 og 15 medlemmer, hvor flertallet skal tilhøre et etnisk mindretal.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...