Lokalpolitik

Hirtshals siger nej til Hjørrings boligplaner ovenpå vandområde

Hirtshals Kommune er modstander af Golfparken etape 2

HJØRRING:Hirtshals Kommune har sendt et brev til Hjørring Kommune, hvori man klager over Hjørring Kommunes planer om at lave byudvikling i nærheden af den nuværende Golfparken ved Vellingshøjvej og Skagensvej. Byudviklingen ligger ovenpå et vandindvindingsområde under Hirtshals Vandforsyning. I området nord for Vellingshøjvej forestiller Hjørring Kommune sig plads til op til 125 boliger i sin planstrategi for byudvikling. Konkret påtænkes nye boliger opført, nærmest en 2. etape af Golfparken. Udvalget for teknik og miljø godkendte for nylig, at bygherrerne kan udarbejde et lokalplanforslag. Hirtshals synes, at problemerne er de samme, som da Golfparken blev bygget. Hirtshals kommunes brev er underskevet af borgmester Knud Størup og Plan- og udviklingschef Helle Lassen. I brevet påpeges at amtets regionsplans retningslinjer anbefaler , at man så vidt muligt undgår at lægge boligbyggeri i vandindvindingsområder. - Hvis der ikke var andre alternativer, kunne vi måske forstå det, men der savnes ikke alternativer i Hjørring Kommune. Der er rige muligheder for bygge andre steder, siger plan - og udviklingschef Helle Lassen. Hun peger blandt andet på et område ved Løkkensvej, som Hjørring Kommune har udlagt til fremtidig byudvikling. Hirtshals’ argumentation bider ikke på Ole Ørnbøl (S), der er formand for udvalget for teknik og miljø. Han mener, at Hjørring Kommune har brug for boligområder, der er spredt ud over hele kommunen for at trække borgere til kommunen. Han ser heller ingen problemer i placeringen ovenpå et vandindvindingsområde - Jeg har ingen betænkeligheder. Hirtshals kommentar for mig i hvert fald ikke til at sige, at vi ændre holdning. Nu laver vi et lokalplanforslag, som vi sender ud i høring. Så må se, hvilke reaktioner, der kommer, siger Ole Ørnbøl. Ole Ørnbøl understreger, at en eventuel indsigelse fra Hirtshals Kommune vil blive behandlet på lige fod med andre indsigelser. Da Golfparken blev bygget gjorde amtet indsigelse, men ikke Hirtshals Kommune, som forventede at amtspolitkerner ville stoppe projektet. Amtets udvalg for teknik og miljø gav imidlertid tilladelse til Golfparken med en klausul om, at der skulle tinglyses et forbud mod pesticider på området. Denne tinglysning føler Hirtshals Kommune sig ikke sikret af. Når lokalplanforslaget fremlægges til det nabobyggeriet til Golfparken kan man forvente en indsigelse fra Hirtshals Kommune. Ole Ørnbøl tvivler på, at Hirtshals vil bruge vandindvindingsområdet. - Vi må se på, hvormeget Hirtshals egentlig ønsker at bruge vandet fra området. Om vandkvaliteten overhovedet er god nok. Det vil være træls at skrotte et område til boliger, hvis Hirtshals opgiver at bruge det om få år, siger Ole Ørnbøl, som understreger, at eventuelt nyt boligprojekt ligesom Golfparken vil få forbud mod pesticider.