Hirtshals udnævnt til næste års kulturkommune

HIRTSHALS:Det bliver Hirtshals, som næste år kan smykke sig med titlen som årets nordjyske kulturkommune. Hirtshals løb dermed med sejren over Brønderslev, der ligeledes havde lagt en ansøgning ind hos Nordjyllands Amt. Valget begrundes hos amtet med, at "Hirtshals præsenterer en vifte af kulturelle tilbud og aktiviteter, som amtet håber, vil medvirke til, at Hirtshals i kulturkommuneåret kan fejre den lokale mangfoldighed og også skabe nye rammer for en fælles kulturel identitet, som vil række langt ud over 2005". Ocenarium indvies Hirtshals søgte om at blive kulturkommune sidste år, men havde for indeværende år ikke en ansøgning ude, da man fra kommunens side meget bevidst havde valgt at satse på 2005 som kulturel bastion. Næste år er valgt på baggrund af det faktum, at Hirtshals Havn kan fejre sit 75 års jubilæum - samtidig med, at der ventes, at det nedbrændte Oceanarium står klar til indvielse. - Med udnævnelse som kulturkommune følger muligheden for , at vi kan trække nogle kunstnere, forestillinger og musikalske oplevelser til byen, som vi ellers ikke havde forudsætninger for, forklarer formanden for kulturudvalget, Ole Albæk (UP). Foreningslivet Hirtshals kommune satser på samarbejde på kryds og tværs af byens og omegnens foreninger. - Det, vi skal kigge på, er, at få mange af de kulturelle foreninger og kulturelle aktiviter, der allerede er, til at samarbejde. Vi skal hjælpe dem med at udbrede kendskabet til hinanden og forsøge at skabe en koordinering - uden dog at miste det, at kultur jo mange gange opstår spontant. Dertil kommer så ny-tænkning. Vi skal benytte os af lejligheden til at prøve nogle forskellige kulturelle sammenblandinger som for eksempel musik, dans, drama og udstillinger, og der er på forhånd ikke sat nogen begrænsninger på, hvad der kan ske. Men noget af det, der ventes af arbejdet med den lange række af kulturelle aktiviter, er, at der "falder noget af", som Hirtshals kommune kan bruge mange år frem i tiden - uanset kommunesammenlægninger eller ej, lød det fra kulturchef i Hirtshals kommune, Jørgen Rasmussen, da kommunen sendte sin kulturelle ansøgning afsted. - Det er samtidig et håb, at kulturåret - og udnævnelse til Kulturkommune kan danne grundlag for en eller flere events, der kan blive en fast årlige tilbagevendende begivenhed; noget som folk kan samles om hvert år i Hirtshals. Permanent udstilling Også erhvervslivet bliver inddraget i kulturens tegn i kraft af havnens jubilæum. Jubilæet skal nemlig fejres ved en manifestation af mødet mellem kultur, havn, erhverv og befolkningen over hele kommunen. Bl.a. arbejdes der i øjeblikket med en permanent havneudstilling. Det er Hirtshals Museum, der står for det arbejde, der ventes at komme til at omfatte en udstilling om bl.a. havnens tilblivelse og udvikling frem til i dag - primært med fokus på bygningen af landingsmolen og Fibigers havn. Selvom der naturligt opstår fokus på havne-området i den forbindelse, så er det også ude omkring i lokalområder at kulturen kommer tilat slå sig løs. Det er nemlig vigtigt for Hirtshals, at der bliver kulturelle aktiviter der rækker uden for bymidten. Officielt i morgen Den officielle udnævnelse af Hirtshals som næste års kulturkommune finder sted i morgen onsdag på Hirtshals Rådhus, hvor formanden for undervisnings- og kulturudvalget i Nordjyllands Amt, Gunhild Bach Nielsen vil tale, mens Hirtshals kommunale Musikskole vil underholde. Med titlen følger 100.000 kroner samt konsulentbistand fra amtet.