Lokalpolitik

Hirtshals vil satse på store notbåde

Havn får 36 mio. kr. til ny notkaj og uddybning fra EU

HIRTSHALS:Et par meters ekstra vanddybde, nyt kajanlæg og nye auktionshaller og frysehuse. Det er Hirtshals Havns opskrift på at sikre, at Danmarks eneste havn med en notbådsflåde også i fremtiden kan betjene notbådene. Ingredienserne koster rundt regnet 73 mio. kr., men notbådene lider af vokseværk og stikker stadig dybere. Samtidig går kravene til kvaliteten af spisefisk i vejret. For at honorere de skærpede krav og måske ligefrem sikre havnen en større andel af de sild og makrel, som den internationale flåde lander, planlægger havnens bestyrelse dels at få skrabt et par ekstra meter af havnens bund og ombygge den eksisterende notkaj, dels at bygge en ny fisketerminal med de nødvendige auktionshaller, køleanlæg m.v. Uddybning af bassinet og ny notkaj vil koste 27 mio. kr., fisketerminalen 73 mio. kr. Fra Fødevaredirektoratet, der forvalter EU-penge til udvikling af fiskeriet, fik havnen i sidste uge tilsagn om 50 pct. i støtte. Resten skal havnen selv rejse. -Vi skal altså selv stille med godt 36 mio. kr., så det er et spørgsmål, om vi har råd til at modtage pengene, siger Knud Størup, formand for havnen og borgmester for Hirtshals Kommune, som dog umiddelbart derefter giver udtryk for sin personlige holdning. Den er, at den kommunalt ejede havn ikke har råd til at lade være. - Allerede i dag er der notbåde, der på grund at deres dybgang ikke kan lægge til ved notkajen, og tendensen går i retning af stadig større fartøjer. Skal Hirtshals stadig udvikle sig som fiskeriby er det af afgørende betydning, at havnen kan leve op til de krav, som notfartøjerne stiller, siger Størup. Målet er ikke bare at fastholde de notbåde, der allerede i dag bruger havnen. Størup forestiller sig, at mange notbådsskippere fra Norge, Færøerne, Island og Grønland vil lande i Hirtshals, hvis faciliteterne er til det. - Hvilket jo ikke bare handler om Hirtshals. Flere landinger her i havnen vil være til fordel for fiskeindustrien i hele regionen, siger han. En ny fisketerminal vil ifølge havneformanden yderligere kunne virke som en magnet på notflåden. - Man er blevet meget striks med kvalitetskravene fra EUs side. Ved at have en første klasses modtagelse af fiskene, vil ved modtagerne af fisken vide, at kvaliteten er i orden. Det vil igen smitte af på auktionsprisen, og det vil give fartøjerne yderligere en grund til at søge hertil, siger Størup, der understreger, at den endelige beslutning omkring en ny terminal ikke er truffet endnu. - Vi står med et problem, der skal løses først, idet terminalen skal anbringes, hvor den eksisterende ligger i dag, og vi kan jo ikke helt undvære en terminal, mens byggeriet står på. Derfor skal det ske i etaper, og det vil kunne give problemer i forbindelse med den frist, der er knyttet til EU-støtten, i denne er betinget af, at projektet er gennemført senest to år efter tilsagnet er givet, siger havneformanden og borgmesteren, der dog mener, at det må være muligt at få fristen forlænget. En arbejdsgruppe forbereder i øjeblikket på et forslag til en opdeling.