Hirtshalsfisker i Folketinget

Kaj Kirkedal skal mødes med fødevareudvalget

Gunnar Onghamar
 
og Steffen Bek
@Byli.9.e-mail:
Kaj Kir­ke­dal kom i klem­me i det nye kvo­te­sy­stem. På ons­dag for­tæl­ler han Fol­ke­tin­gets fø­de­va­re­ud­valg og fø­de­va­re­mi­nis­te­ren, hvad han me­ner. ar­kiv­fo­to: ben­te po­der
EMNER 9. marts 2007 05:00

HIRTSHALS: Da vi tog hul på 2007, skulle fiskerne lære sig et nyt ord, fartøjskvoteandele, FKA. Men ikke alle var lige glade, da ordningen trådte i kraft. - Vi er reguleret ud af dansk fiskeri. Så kontant lød meldingen fra Hirtshals-fisker Kaj Kirkedal i januar måned. Han ejer et fiskefartøj til godt 300.000 kroner, men han ser ingen fremtid i dansk fiskeri. Kaj Kirkedal investerede tilbage i 2003 i et nyt fartøj, fordi han troede på fremtiden, men det holdt han hurtigt op med. Han fik nemlig afslag på sin afsøgning om at få del i de nye fartøjskvoteandele, fordi han ikke opfyldte mindstekravet for årsomsætning og samtidig har ejet to fartøjer samt i en periode har haft andet lønnet arbejde. Kaj Kirkedal investerede i det nye fartøj, inden de nye FKA-regler blev vedtaget. Skibet er blevet ombygget, og derfor har han ikke fisket tilstrækkeligt i perioden 2003 til 2005, som ligger til grund for tildelingen af kvoter. Følgen af det var, at han havnede i gruppen af mindre aktive fartøjer, MAF, som får lov til at fange langt mindre mængder end de store fartøjer med kvoter. Samtidig har han haft et bijob på Nordsømuseet, men Kaj Kirkedal har hele tiden fastholdt sin status som erhvervsfisker og dermed opnået 60 procent af sin indtjening ved fiskeri. Møder de ansvarlige På onsdag får han endelig lov til at sige sin mening, når han møder både fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) og folketingets fødevareudvalg. - Jeg skal ind og forsvare min sag, og jeg vil stille ministeren nogle skrappe spørgsmål om den urimelige klemme, som de mindre fartøjer er kommet i, siger Kaj Kirkedal, som mener, at det er helt urimeligt, at man laver regler med tilbagevendende kraft. Da tanken om de nye regler blev luftet første gang, var Kaj Kirkedal tilhænger af dem, for fødevareministeren havde jo lovet dem på et møde i Hirtshals, at ingen fiskere ville blive ringere stillet. Nu får han så muligheden for at minde ministeren om det gamle løfte. - Jeg giver ikke op, jeg er en stædig rad, siger Kaj Kirkedal.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...