EMNER

Hist hvor åen slår en bugt

Gravemaskiner er lige nu ved at sørge for, at Willstrup Å igen kan sno sig gennem landskabet

OUE:Hist hvor åen slår en bugt - står en stor gul gravemaskine! Willestrup Å er lige nu ved at blive bragt tilbage til noget, der stærkt minder om dens oprindelige løb ved Barsbøl, og dertil er der brug for blandt andet gravemaskiner med særligt brede larvefødder, så de ikke synker langt ned i den bløde engjord. Det er entreprenørfirmaet Chr. Guldhammer fra Brovst, som har kørt de store maskiner i stilling ved Willestrup Å, og her er flere mand i arbejde. Nogle på landjorden og nogle i vandet - iført waders. For det gamle åløb, som for mange år siden blev fyldt op, da man strakte åens løb ud til en lang lige kanal, så området kunne blive afvandet, er nu ved at dukke op igen. Sporene fra de gamle slyngninger markerer sig nemlig endnu som spor i landskabet. - Vi graver ud efter de gamle slyngninger. Vi kan se på naturen, hvor de har været, og så graver vi ud efter det, forklarer Jan Kristensen, der er formand for arbejdsholdet på stedet. Han har dog også et kort at gå efter, når han sammen med sine medarbejdere skal udføre denne amtets redningsaktion af Willestrup Å. Henover sommeren vil åen atter sno sig gennem landskabet, og mellem 11 og 12 slygninger vil blive lavet på en strækning på omkring en kilometer. Efterhånden som slygningerne bliver gravet ud, bliver brinken pakket ind i et halmtæppe for at holde på jorden, indtil der er vokset græs frem. Det tager folkene fra Guldhammer A/S sig også af, ligesom de også sørger for, at det nuværende åløb bliver lukket af, så vandet føres over i det gamle reetablerede åløb. Al jorden, som bliver gravet op i de oprindelige slyngninger, bliver fyldt i det nuværende løb, som derved bliver lukket. Største projekt i Nordjylland Hele dette projekt hører under Nordjyllands Amt og er det hidtil største i Nordjylland, når det drejer sig om genslyngning af vandløb. Det er samtidig det første nordjyske projekt som led i Vandmiljøplan II. Projektet beløber sig til 1,8 millioner kroner, og det indebærer endvidere, at gamle grøfter og dræn afbrydes på en strækning på 1700 meter. Dette - samt slyngningerne - vil være medvirkende til, at ca. 30 hektar gammel engjord med mellemrum vil blive oversvømmet, og dermed vil man kunne genskabe våde enge, som kan fange nitrat på vej mod vandløbene. Det er nemlig det, det hele går ud på - at mindske udledningen af nitrat til Willestrup Å, idet netop denne å er den største enkeltkilde til nitrat, som føres ud i Mariager Fjord. I den våde jord omdannes nitrat til harmløst atmosfærisk kvælstof, og på den måde yder vådenge et mærkbart bidrag til at genskabe naturens balance. Dette projekt med Willestrup Å forventes at skåne fjorden for 13 tons nitrat årligt. Og så skulle indsatsen også bidrage til at lokke havørreden tilbage, fordi åen blandt andet med slyngningerne får et bedre vandløbsmiljø. I slyngningerne kan fiskene finde rolige skjulesteder, hvor de kan stå i ly af planterne. Endvidere skal entreprenørfirmaet i forbindelse med projektet lave gydepladser i Oue bækken.