Skolevæsen

Historie burde også være med

FOLKESKOLE:I den forgange uge kom det til enighed blandt Folketingets partier vedrørende et folkeskoleforlig og herunder indførelsen af flere test af de kundskaber, som en elev i folkeskolen bør have. Efter et halvt års indædt kamp er der sket en radikal holdning hos Socialdemokraterne, hvilket man kan stille et stort spørgsmålstegn til. Folkeskoleeleverne skal fremover kontrolleres i fag som dansk, matematik, engelsk, fysik, biologi og geografi. Der har dog ikke været den store enighed om test i faget historie. Det er en smule bekymrende, at der ikke kunne skabes et flertal for, at testene også skulle inkludere historie. Vi er alle klar over, at globaliseringen står for døren, og vi skal kunne konkurrere på vores viden, men desto mindre skal vi ikke glemme vores kulturarv. Fremover skal de danske folkeskoleelever testes i geografi og biologi, men derimod skal de selv samme folkeskoleelever ikke testes i deres fædrelands historie, hvilket kan være svært at forstå idéen i. Manglen på historisk bevidsthed er i mine øjne en nødvendighed for at kunne begå sig i Danmark, men også i det globaliserede samfund, idet den danske kultur, jo er en væsentlig del af den danske historie. Når faget historie ikke testes blandt eleverne, vil man opleve at faget ikke vurderes på lige med andre fag. Dermed bliver det et andenrangsfag, som folkeskoleeleverne med stor sandsynlighed ikke vil ofre den nødvendige tid og opmærksomhed på. Det er meget trist, fordi historiefaget er fundamentet for forståelsen af faget dansk - i hvert fald for så vidt angår fagets litterære del. Uden forståelse for dansk historie, ingen forståelse for det bredere perspektiv i den danske litteraturs udvikling. Hvis man kigger overordnet på faget historie, så kommer det ikke som en overraskelse at de to største partier ikke opprioriterer faget historie. Dette skyldes at man siden 2. Verdenskrig næsten har udvisket den danske kulturarv og samtidig fjernet kendskabet til dansk historie, idet eleverne i en tidlig alder ville nemmere stille sig tilfreds med et multikulturelt drømmesamfund. Til sidst kan vi i Dansk Folkeparti kun være glade for at der er blevet indført test i folkeskolen, hvilket vil medføre en klar forbedring i indlæringsevnen hos eleverne, da skolerne får et redskab, som kan bruges i undervisningen. Den eneste tvivl man kan have er, om man kan stole på Socialdemokraterne ikke laver endnu en radikal vending, som man har set igennem historien.