Journalistik

Historie om tyskernes efterladenskaber

Ny bog fortæller om blandt andet tyskernes exit fra Vesthimmerland

Det er 5. årgang, som nu er på gaden, og årsskiftet byder på en lang række artikler skrevet af frivillige ved de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune.

Det er 5. årgang, som nu er på gaden, og årsskiftet byder på en lang række artikler skrevet af frivillige ved de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune.

En bred vifte af lokalhistoriske artikler. Det er hvad der bydes på i årsskiftet 2011 fra Vesthimmerland Lokalhistorie, som netop er udgivet. Det er femte årgang, som nu er på gaden, og årsskiftet byder på en lang række artikler skrevet af frivillige ved de lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune. Den brede vifte af lokalhistoriske artikler er bogstavelig talt meget bred - lige fra emner om en bytromme, til hvad de tyske soldater efterlod sig af ting og sager, da de i foråret 1945 vandrede tilbage til deres hjemland. I forordet skriver Thorkild Nielsen på redaktionens vegne, at lokalhistorie ingen grænser har. - Alle emner kan tages op, hvilket klart fremgår af de foreløbig fem tidsskifter- - Redaktionen stiller ingen særlige krav til bidragydernes valg af emner, artiklernes form eller sprog. Der er frit spil. - Redaktionen retter heller ikke skolemesteragtigt i de indkomne bidrag, men den er til gengæld gerne behjælpelig med gode råd og vejledning. Og skulle en enkelt forfatter eller to komme i småvanskeligheder, træder redaktionen også gerne til med en hjælpende hånd. - Denne redaktionelle linje har vist sig meget frugtbar og de vesthimmerlandske lokalhistoriske arkiver kan igen i år fremlægge en række artikler, der på hver sin egen måde lægger interessante brikker i den store historie, påpeger Thorkild Nielsen. Han fremhæver, at Egon Jensen igen i år har ydet en kæmpe indsats. Den omfatter både kontakten med arkiverne i løbet af året, med de enkelte forfattere og et forbilledligt samarbejde med trykkeriet, skriver Thorkild Nilsen. Årets bog byder på bidrag fra Thorkild Nielsen selv, Mona Jensen, Bertel Bavngaard, Erna Dalgaard, "Malle Pedersen", Erik Knudsen, Kirsten Fauken og Bent Gilborg, Kurt Stegger, Oscar Mandrup, Bodil Nielsen, Hans Frederiksen og Ole Villumsen Krog.