Aalborg

Historien bag sækkepiben

Ordet sækkepibe får de fleste til at tænke på Skotland, men sækkepiben stammer oprindeligt ikke fra Skotland. De tidligste fund af rørbladsinstrumenter stammer fra Egypten og er ca. 5000 år gamle. Det er derfor nærliggende at tro, at den primitive sækkepibe er opfundet i middelhavsområdet for mellem 2000 og 5000 år siden. Den oprindelige form for sækkepibe, bestod af et blæserør, en skindsæk og en melodipibe. Der var tale om et almindeligt blæseinstrument med et luftkammer der gjorde, at man kunne spille uden at måtte afbryde for at trække vejret. Den bedst kendte sækkepibetype består af en sæk (luftkammer), en Chanter (en melodifløjte) og tre droner - to tenor og en bas. Dronerne er de tre rør øverst som giver en konstant tone. Det var kelterne og romerne, der bragte sækkepiben til Storbritannien, hvor den blev meget populær. Den oprindelige havde kun én drone, men blev forsynet med to omkring år 1500 og med tre droner ca. år 1650. Sækkepiben lignede derefter det, der kendes som "The Great Highland Bagpipe".

Forsiden