EMNER

Historien om driftige bønder

Kartoffelmelsproduktion i Vendsyssel gennem et århundrede

Historien om kartoffelmelsproduktionen i Vendsyssel går endnu længere tilbage end de 75 år, nærmere de 100. Frem til 1907 blev der produceret kartoffelmel på et anlæg i Hobro, ejet af grossistfirmaet Styhr & Kjær, men det var Europas efterspørgsel på landbrugsvarer under 1. verdenskrig, der for alvor vakte interessen. Initiativrige landmænd dannede et andelsselskab, og i 1916 stod Hjørring Amts Andels Kartoffelmelsfabrikker klar med kartoffelmelsfabrik i Dybvad og glukosefabrik i Hjørring samt fem riverstationer ud over Vendsyssel. Når man foretog den første forarbejdning lokalt, slap man for at transportere råvarens vandindhold over lange afstande med hestevogne på datidens dårlige veje eller ad jernbanerne. Krigens slutning betød dratiske prisfald, og i 1921 likviderede selskabet med en samlet gæld på 4,2 mio.kr. Andelshaverne hæftede solidarisk, så for nogle var det en katastrofe. Flere kom til at betale over 100.000 kr. Først i 1930 efter 175 møder i likvidationsudvalget var boet gjort endeligt op. Dybvad-Langholt Men interessen for industrikartoflen var ikke død. Da Landstinget i april 1933 vedtog en lov om støtte til indenlandsk kartoffelmelsproduktion - et hjørne af Kanslergadeforliget, og resultatet af effektivt lobbyarbejde fra landbruget og spritfabrikkerne - var bønderne i Vendsyssel klar til at sikre sig en af de seks koncessioner. 28. april 1933 belv der holdt stiftende generalforsamling i Andels Kartofelmelsfabrikken Vendsyssel. På rekordtid blev der bygget en fabrik i Dybvad - anlægssum 384.000 kroner,. og i januar 1934 var man klar til første kampagne. Fabrikken var i drift til 1976, da ny erkendelse af miljø og naturbeskyttelse stoppede dens stærkt forurenende virksomhed. Det blev besluttet at bygge ny fabrik, arealet blev fundet ved Langholt, for her var tilstrækkelige arealer i omgivelserne til udspredning af spildevandet. Ved samme lejlighed var der direktørskifte. O. Bachmann gik af efter 44 år. Internationalisering Kartoffelmel er en sæsonproduktion - kampagnen - og for at supplere både indtjening og for at holde beskæftigelsen året rundt, begyndte AKV Langholt i slutningen af 80-erne at producere hvedestivelse som supplement. Det førte til brud med den faste salgspartner siden 1933, kartoffelmelscentralen KCM. I stedet blev der indledt et samarbejde med den italienske koncern Cerestar, og i et joiunt venture blev der bygget et anlæg til fremstilling af modificerede stivelser til papirindustrien, AKV-Cerestar. Det viste sig at være en god beslutning, regnskabet 1989 blev det hidtil bedste, og bestyrelsen valgte at udvide kapaciteten fra 15.000 til næsten 50.000 tons. I 2001 blev Cerestar købt af den amerikanske koncern Cargill. Samarbejdet med AKV Langholt er fortsat som et joint venture, men præget af den mere kontante, amerikanske forretningskultur. - De stiller krav til os, og vi stiller krav til dem. Vi kunne ikke have ønsket bedre samarbejdspartner, selvom vi på mange måder er et umage par, siger Niels Eriksen. egon.kjoeller@nordjyske