Historien om kvægtorvet

I 1875 steg eksporten til England. Damperen "Union" og Expres begyndte at sejle fra Aalborg til Newcastle hver anden uge med lasten fuld af slagtedyr. For at sikre den fremtidige eksport til England byggede man en karantænestald på Aalborg havn, som blev taget i brug i december 1885. 19. oktober 1891 blev det første officielle eksportmarked afholdt. Det blev efterhånden en selvfølge at sende alt kvæg, der skulle sælges fra Himmerland, Vendsyssel og Hanherred til kvægtorvet. Der var brug for en udvidelse, som blev foretaget i perioden 1913-1915. I 1930'rne var der problemer med afsætningen af dyrene, men da Anden Verdenskrig brød ud kunne alt sælges. Efter tyskernes besættelse af Norge kom al transport af fødevarer dertil til at foregå herfra. Samtidig blev en del af staldene beslaglagt til opstaldning af tyskernes heste. Kvægtorvet blev brugt til andet end køb og salg af dyr. I 1940'rne blev staldene bl.a. brugt til folke- og valgmøder. Her var det muligt at samle store mængder mennesker. Sidste markedsdag på Kvægtorvet blev i december 1999. Kilde: www.kvaegtorvet-aalborg.dk