Historien om ordener og hæderstegn

Et kæmpemæssigt værk fra Syddansk Universitet blev for kort tid siden præsenteret i Riddersalen på Frederiksberg Slot. Det er Lars Stevnsborgs 823 sider store værk "Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn". Det er ikke blot imponerende i sin udførsel på glittede A4 sider med ca. 1000 tegninger og fotos heraf rigtig mange i farver, af portrætter, ordner, tegn og medaljer, men også spændende læsning for alle med interesse i numismatik, heraldik og historie. I omkring 550 år har danske monarker uddelt ordens- og hæderstegn som fortjenstfuld indsats til fordel for kongemagten, staten og almenvældet. I løber af disse år har mere end en kvart million borgere modtaget en sådan kongelig påskønnelse. Ganske vist vil nogle læsere komme i hu P. A. Heibergs linie fra en sang til fest i Skydeselskabet 1790 "Ordener hænger man på idioter". Måske har han ret for et yderst forsvindende lille antal modtagere. Dette kan konstateres ved at læse bogens beskrivelse af historien bag en lang række af de personer - såvel høj som lav - der gennem disse århundreder har modtaget hædersbevisninger. Oprindelig var der intet demokratisk over strukturen, der alene var forbeholdt magteliten, men omvæltningerne i Europa under Napoleonskrigene gjorde sin indflydelse gældende, og med Frederik 6.s ordensreform i 1808 kunne Dannebrogsordenen uddeles til såvel lav som høj i samfundet. Den endelige demokratisering fandt dog først sted i 1951, da kvinder fik adgang til ordenen. Det skal bemærkes, at kongelige medaljer siden sidste halvdel af 1700-tallet er blevet uddelt uden hensyn til stand og køn. Bogen har i sin dybtgående gennemgang fået medtaget adskillelige eksempler fra denne demokratisering helt tilbage til 100 år for enevældens afskaffelse. Beskrivelsen af mange af modtagerne af disse hædersbeviser er placeret under de mange former for hæderstegn i hvilke, bogen er inddelt. Dette giver en særdeles fin overskuelighed, der sammen med den fyldestgørende indholdsfortegnelse letter anvendelsen som opslagsbog. Som det også fremgår af indholdsfortegnelsen, er bogen inddelt i fire dele, som omfatter flg. "De kongelige ordener m.v.", "Medaljer og hæderstegn", "Kongelige islandske dekorationer" og "Miniaturedekorationer, båndspænder m.v.". Del II, som er den langt mest omfattende del på mere end 500 sider, er inddelt i ni kapitler med et engelsk resumé til sidst. De øvrige dele har engelsk resumé i slutningen af hver del. Kapitlerne i den store del II omfatter "Renæssance- og barokmedaljer", "Belønnings- og fortjenstmedaljer", "De Lyksborgske erindringsmedaljer 1892-2001", "Krigsmedaljer - dekorationer tildelt i anledning af deltagelse i væbnet konflikt, fredsbevarende missioner m.v.", "Andre erindringsmedaljer", "Militære tjenestehæderstegn", "Civile tjenestehæderstegn", "Kongeligt approberede hæderstegn" og "Kongeligt godkendte udenlandske og internationale dekorationer". Til disse kapitler hører en lang række underafdelinger, der også er med til at overskue enkeltheder i helheden. Denne meget minutiøse indholdsfortegnelse gør et stikordsregister overflødigt. Stevnsborgs indsigt i dette område af heraldik og historie særdeles dybtgående og omfattende, der har kunnet ses på hans tidligere udgivelser inde for disse emner. Han har gennem sit arbejde med bogen haft kontakt til en lang række personer med specialviden. Franck Petersson Lars Stevnsborgs: "Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn". 823 sider. 498 kr. Syddansk Universitet.