Historien op til et liberalt elmarked

Nogle frygter, at Nordjyllandsværket snart hører fortiden til

AALBORG:El er blevet en så integreret del af vores hverdag, at vi dårligt tænker over, hvor den kommer fra. Den er der bare. Elforsyningen i Aalborg har imidlertid en lang historie bag sig. Det er over 100 år siden, at Aalborg for første gang oplevede det hvide lys, som elektrisk lys dengang blev kaldt i modsætning til det gule gaslys. Aalborg var allerede på det tidspunkt en foregangsby, for Det Danske Elektricitetskompagni var det første egentlige elselskab herhjemme. Det var privat og kommercielt. Aalborg Kommune havde imidlertid sikret sig en aftale med Elektricitetskompagniet, der gjorde, at kommunen kunne overtage værket efter 10 år. Da kompagniet ikke ønskede at udbygge til nye kunder overtog kommunen forsyningen af Aalborg by 15. november 1909. Der var dengang 450 kunder. AKE Net, der i dag udøver den egentlige kerneaktivitet, nemlig drift og vedligeholdelse af distributionsnettet har som forsyningsområde det meste af Aalborg by, store dele af Nørresundby og hele Aalborg Lufthavn. Det er et areal på 77 kvadratkilometer. Liberaliseringen af elmarkedet medførte op til år 2000 ændringer i selskabsstrukturen i branchen. AKE stiftede i samarbejde med fem nordjyske elselskaber Nordjysk Elhandel A/S med virkning fra juni 1998. Tre selskaber For at matche de nye krav blev Aalborg Kommunes Elforsyning i år 2000 til tre selskaber: AKE-Net, AKE-Forsyning A/S og AKE-Enterpriser. AKE køber nu ikke længere elektricitet af Nordjyllandsværket til en omkostningsbestemt pris, der opgives for et år ad gangen. For fremtiden vil man dels købe elektricitet på det frie elmarked, dels aftage en fastlagt del af den prioriterede produktion. Men tilbage til historien: Det private elværk producerede indtil 1909 el fra et værk i Doktorens Gyde midt i Aalborg. Det blev da afløst af et nyt elværk på Østerbro. Både første og anden verdenskrig bød på forsyningsvanskeligheder og problemer med at skaffe brændsel til kedlerne. Under anden verdenskrig måtte 10-15 pct. kul som tilsætning til tørvene bære igennem. Fem år efter krigen blev den første af de to 30 MW turbiner taget i brug på elværket og i 1952 indledtes samarbejde med Nordjyllands Elektricitetsforsyning (NEFO) og levering af el til NEFOs forbrugere i Vendyssel og Han Herred. Regional status I 1953 fik Aalborg Kommunes Elværk regional status i hele Nordjylland og værket havde nu en samlet effekt på 70 MW. Samme år omdannedes Himmerlands Elforsyning til andelsselskab. I 1954 blev den anden 30 MW turbine sat i drift og i løbet af to år ombyggedes de gamle MW 5 fjernvarmeturbiner. Fjernvarme i Aalborg indførtes på kommunal basis. Der indledtes omlægning af byens jævnstrømsinstallationer til vekselstrøm. ELSAM - samarbejdet mellem de jyske-fynske landsdelsværker - etableredes i 1956. I 1961 dannede Aalborg Kommunes Elværk og Himmerlands Elektricitetsforsyning Interessent-selskabet Nordkraft. I 1967 indledte NEFO produktion på et nyt kraftværk ved Vester Laden. Nordkraft, der nu forsynede, Aalborg, Himmerland og Thy udbyggedes med en 285 MW oliefyret blok. I 1981 godkendte ELSAM ombygningen af sektion 4 til kul- og oliefyring. Frygten NEFO og Nordkraft udvekslede tanker om samarbejde med henblik på fælles effektudbygning. I 1992 godkendte Energistyrelsen opførelsen af Nordjyllandsværket, og året efter godkendtes fusion af selskaberne med virkning fra 1995 under navnet I/S Nordjyllandsværket. Rådmand Henrik Thomsen udtrykte i avisen lørdag på vegne af SFs byrådsgruppe, der er imod salget af ELSAM-aktierne, en bekymring for højere elpriser og en frygt for, hvorvidt Nordjyllandsværket kan fastholdes, eller må afvikles med tab af arbejdspladser til følge.