”Historiens Dag” i mosen

Jan Hartmann Hansen vil fortælle om sit hverv som én af Vildmosens cowboys. Arkivfoto

Jan Hartmann Hansen vil fortælle om sit hverv som én af Vildmosens cowboys. Arkivfoto

VILDMOSEN:Søndag er der ”Historiens Dag” i Store Vildmose og Vildmosemuseet samt på Vildmoseporten. - Der er mulighed for at tage på historisk tur samt se industrikulturen fortalt gennem Store Vildmoses historie. - Det er tredje gang, Vildmoseporten og Vildmosemuseet arrangerer Historiens Dag i et tæt samarbejde, fortæller museumsleder Helga Sivesgaard Olesen fra Vildmosemuseet. Dagen indledes enten på Vildmoseporten (Gård 18) eller Vildmosemuseet, hvor der udleveres et program og et kort over aktivitetsstederne. Der bliver mulighed for at besøge Vildmosemuseet. Her vil én af vildmosens cowboys, Jan Hartmann Hansen, sammen med andre fortælle om tilsynets arbejde og udviklingen med hensyn til håndtering af dyrene - kvierne og heste i Store Vildmoses femmer. Han har lovet at medbringe en lasso sammen med nutidens materiel. Der bliver mulighed for en tur gennem fennerne på en ”Gator” - som er nutidens transportmiddel i forbindelse med opsyn af dyrene. Tidligere foregik det til fods eller på cykel. Der bliver også mulighed for at opleve Store Vildmoses store industri med hensyn til kartoffelavl, og besøge ”Vildmosekartoflen”. På Vildmoseporten og Vildmosemuseet er der desuden masser af spændende aktiviteter i løbet af dagen. Her kan man blandt andet opleve udnyttelsen af Vildmosens råstoffer som brændselsforsyning - henholdsvis fra primitiv tørvegravning til fremstilling af tørv på maskine. På Vildmoseporten bliver der forskellige kartoffelaktiviteter. For eksempel kan man lave sit eget postkort med kartoffeltryk - og prøve kunsten at skrive med pen og blæk. På Vildmosemuseet kan man lære gotisk - og ”gætte en gåde” - fra gotisk til maskinskrift. Her snurrer den gamle stabelmaskine og fremstiller hegnskramper, som har været brugt i stort tal i forbindelse med opsætning af hegn i mosens fenner. Også husmoderens arbejde demonstreres ”fra vaskebræt til maskinvask”, og vandforsyningen foregår ved hjælp af en gammel pumpe fra 1930’erne.- Og der bliver mulighed for smagsprøver fra tørvekomfuret, fortæller Helga Sivesgaard Olesen. ”Historiens Dag” er et arrangement, der foregår på landsplan, som Kulturarvstyrelsen står bag. Alle er indbudt til fælles oplevelser i den danske kulturarv, og emnet er i år ”Børn i industrihistorien”. - Det er et arrangement for alle aldre på tværs af generationer - børn, forældre og bedsteforældre. - Det gode er, at historien fortælles såvel ude i naturen, i Store Vildmose, på Vildmoseporten som på Vildmosemuseet.