EMNER

Historiens største genopretningsplan

Det er en meget udfordrende tid, vi gennemlever med konflikter og kriser, som truer hele menneskeheden.

Der har lige været klimakonference i Durban, da naturens fremtid står på spil, og alligevel kom der kun så lidt ud af det hele. Den økonomiske situation er meget alvorlig, og eurozonens fremtid er uvis. Stats- og regeringsledere fra de 27 EU-lande har forgæves prøvet at finde en løsning på de store underskud, som kan påvirke hele verdensøkonomien og få uoverskuelige konsekvenser. Sultkatastrofer har igen kostet millioner af mennesker livet. I en række lande har befolkninger rejst sig mod undertrykkelse og tyranni. Frygten for terror hænger stadig som en tung og mørk skygge over os. Politisk er det hele kommet til at handle mere om personsager og partipolitik end at stå sammen og finde fælles brugbare løsninger. Hvorfor er det i grunden sådan? Vi bliver let magtesløse og formår ganske enkelt ikke selv at klare tilværelsens vanskeligheder. Nu er julen her så igen og kommer med et helt anderledes og befriende budskab, der handler om et lys midt i mørket. Historiens største genopretningsplan er allerede foretaget. I en travl og forjaget tid har vi vist alle brug for at standse op og tænke tilværelsen igennem. Julen er nemlig Guds svar på vores fallitbo og bringer os et solidt fundament, som holder i krisetider og modgang. Gud blev menneske for vores skyld og på grund af vores skyld. Barnet fra Betlehem kommer til os med ægte kærlighed og varme. Kristus gør dermed op med alt det nedbrydende og ødelæggende og viser os, at sande livsværdier bygget på frihed, fællesskab, omsorg og næstekærlighed alene er vejen fremad. Vi hører om et "frygt ikke" og en "glæde for hele folket" og dermed gælder det for os alle. Sammen må vi bruge kræfterne på konstruktivt at opbygge og forene. Grådighed, ondskab og egoisme skal ikke længere styre menneskeheden. Det hele handler således ikke bare om vækst, men langt vigtigere om de rammer, vi ønsker, at væksten skal være i. De dybeste livsværdier findes ikke i euroen eller vore egne forgæves forsøg på at finde løsninger, men alene ved, at Gud kom til os julenat og nu ønsker at dele den sande livsvækst med os alle. Her er både fremtid og håb. Glædelig jul.