Historiens vingesus over Ravnkilde

Lokalhistorisk Forening fremviser 4 gamle seværdigheder for publikum

RAVNKILDE:Søndag 22. maj arrangeres der Historiens Dag, hvor en lang række af kulturinstitutioner over hele landet med Kulturarvsstyrelsen som tovholder inviterede interesserede borgere i alle aldre til skattejagt i historien. I Nørager Kommune står Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn klar til at fremvise og fortælle om fire historiske steder i Ravnkilde og omegn. Det drejer sig i Ravnkilde by om kirkens gamle gravkapel og runestenen på højen på kirkegården. I den nærmeste omegn Manepælen i Nørlund Skovdistrikt og Flyver-stenen i Torstedlund Skovdistrikt. Disse fire steder vil søndag eftermiddag være bemandet med hver sin fortæller. For de deltagende børn er der hvert sted en lille opgave at løse og som de bagefter får et lille postkort for som belønning. Når de i løbet af dagen har samlet tre kort, får de udleveret et diplom som bevis på deres deltagelse i Historiens Dag. Guider hvert sted Viceskoleinspektør Helge Gaarn er tovholder for arrangementet i Ravnkilde på vegne af den lokalhistoriske forening. - Det er første gang nogensinde, at Kulturarvsstyrelsen arrangerer Historiens Dag rundt i hele landet. Interesserede borgere kan søndag eftermiddag møde op ved Ravnkilde Kirke, hvor de kan få udleveret en kørslesvejledning for at kunne finde ud til Manepælen i Nørlund Skov samt Flyver-stenen i Torstedlund Skov, forklarer Helge Gaarn. Han vil selv være til stede ved Flyver-stenen, mens andre medlemmer af foreningen i Ravnkilde vil stå klar de tre andre steder. - Og skrifttegnene i runestenen på Ravnkilde Kirkegård vil i dagens anledning være markeret med kridt. Nationalmuseet vil nemlig ikke give tilladelse til en permanent fremhævning af de gamle skrifttegn, tilføjer Helge Gaarn. Han opfordrer alle nysgerrige og interesserede borgere i alle aldre til at læse mere om søndagens mange aktiviteter på hjemmesiden www.kuas.dk/historiensdag. Dagen arrangeres som et led i regeringens indsats for bevaring og formidling af kulturarven i Danmark. Et centralt element er på forskellig måde at inddrage den enkelte borger, især børn og unge, i Danmarks kulturarv.