Lokalpolitik

Historier fra 120 kilometer kystlinje

Historiens dag den 22. maj sætter fokus på havet, der har sat sine spor - på land og i menneskets sjæle

SKAGEN/SÆBY/FREDERIKSHAVN:Af Danmarks 7000 kilometer kystlinje, ligger 120 kilometer i den ny storkommune - efter 1. januar 2007. Kommunen vil strække sig fra den sydligste Sæby-spids, sønden for Voersaa, op langs Frederikshavn kommune, rundt om Danmarks nordligste spids på Grenen og ned i bunden af Skagen Kommune - sydvest for Skiveren. På Historiens dag den 22. maj gør historikerne fra Skagen, Sæby og Frederikhavn museer fælles front for at gøre opmærksom på indledningen til det ny - historiske - samarbejde. Og temaet er livet ved kysterne i de tre museumskredse. Af en strandet engelsk præsts dagbog Samarbejdet er dog ikke helt splinternyt for Michael Ax og Anne Dorthe Holm, Skagen By- og Egnsmuseum, Annemette Løkke Berg, Sæby Museum, og Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museet, idet historikerne hele tiden har udvekslet informationer, forskningsresultater og fælles publikationer. Men at samarbejdet nu udmønter sig i en helt konkret historiefortælling, der inddrager de tre kommuner, er en nyhed. Når man skal lære nyt om sig selv og sine omgivelser, er det tit sundt at høre, hvad udefrakommende gæster eller turister har at sige om os. Derfor har historikerne valgt tage afsæt i en virkelig historie, der udspiller sig i alle tre kommuner i vinteren 1808-09 - nemlig dagbogsoptegnelserne fra den engelske præst James Macdonald, der havde nogle grumme oplevelser som krigsfange - oplevelser, som han skildrer med fynd og klem - over mere end 50 siders dagbogsoptegnelser og med mange, interessante detaljer - rigt krydret med lokalkolorit. Historiens røde tråd Historien trækker en rød tråd gennem Vendsyssel - og fortæller på magisk vis, hvordan danskerne har levet før i tiden. Og når storkommunen bliver en realitet, skriver vi igen Danmarks-historie. - Som museer i en storkommune bliver vi små stationer i det historisk landskab - og vi dækker forskellige ting. I Frederikshavn er det søfarten, marinarkæologien, byens historie og dagligdagen under besættelsen, siger Jan Hammer Larsen fra Bangsbo Museet. Historiens dag den 22. maj bliver således et udråbstegn! En måde at gøre opmærksom på et fælles omdrejningspunkt - nemlig de fællesnævnere og fælles livsbetingelser Kattegatkystens beboere deler. Om at løfte historien i flok Alle fire historikere - fra tre kommuner - forventer sig meget af det fremtidige samarbejde. - Vi vil gerne blive en slags kulturhistorisk bibliotek, hvor forskning og undersøgelser - mere udpræget end tidligere - også udmønter sig i fælles udstillinger og projekter. Jeg glæder mig til, at vi koordinerer kræfterne, siger Jan Hammer Larsen. Også i Skagen glæder historikerne på Skagens By- og Egnsmuseum til det storkommunale samarbejde. Forskellige kompetencer - fælles indsats - Det vil skabe en helhedsforståelse på kulturarven i den nye kommune. Vi er tre forskellige kulturhistoriske museer, men set samlet er vores forskellige kompetencer og fokusområder med til at dække kulturhistorien bredt i den nye kommune - både emnemæssigt og tidsmæssigt, siger museumsinspektørerne Anne Dorthe Holm og Michael Ax. Sæbys museumsinspektør Annemette Løkke Berg gør også opmærksom på diversitet som styrke. - Ved indtrædelsen til den nye storkommune ser Sæby Museum muligheder for at løfte faglige opgaver på tværs af museerne. Vi vil kunne dække kommunen inden for vores arbejdsområder på en mere omfattende måde end tidligere. Samtidig giver det os mulighed for at benytte hinandens faglige kompetencer langt bedre end tidligere. Lige som man kan lave fælles markedsføring, hvis museerne ønsker det. Samarbejdet vil kunne udvikle de tre kulturhistoriske museer på bedste vis, siger hun. Og historien - den skrives hele tiden om - også lige nu, mens vi læser - fordi der hele tiden kommer ny information til.