Historier genudgivet

Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum har genudgivet bogen "Fortidsminder fra Vendsyssel" fra 1893.

Dengang var den skrevet med gotisk skrift, men Gurli Hansen har transskriberet den, så den fremstår med latinske nutidsbogstaver. Bogen er skrevet af Andreas Peter Gaardboe, som døde i 1895. Han fik aldrig selv undervisning, men opnåede alligevel i 1879 at få fortjenstmedalje i guld for sin videnskabelige forskning. Andreas Peter Gaardboe var født i 1825 i Sønder Gaardbo syd for Skagen. Han overtog senere gården, var sognefoged og i 30 år opsynsmand ved redningsstationen i Aalbæk Bugt. Han skriver livet igennem beretninger om livet i Vendsyssel - mest i hans eget område omkring Raabjerg og Tversted sogne. Man kan blandt meget andet læse om et bondebryllup, om juletraditioner og begravelse tilbage i tiden. Man kan også læse om tørlægningen af Gaardbo Sø og træplantagen i Tversted. Forfatteren skriver også om den "geniale bondemand", smed Jens. Han omtaler blandt andet brugen af brændevin, og det er simpelt. Reglen er: Den Flittige behøver ei Brændevin, den Dove fortjener den ej, den Syge Taaler den ei". Bogen fortæller om traditioner og overtro i Vendsyssel i 1800-tallet. Blandt meget andet historien om en huslærer fra Tornby Sogn. Han havde været i huset hos en familie, der senere blev skilt. Han tog så konen til sig sammen med parrets to yngste døtre, som han adopterede. Gaardboe skriver: "Den yngste lignede ham paafaldende, hvilket Raabjergerne, i Følge en gammel overtroisk Mening, vare overbeviste om kunde hidhøre fra, at Hr. Mathiassen (huslæreren) var den første hvem Moderen efter undfangelsen havde mødt, og dette maatte jo let kunne ske, da M. paa den Tid var Lærer i Huset". Bogen er dels illustreret med gamle fotos og kort, dels med tegninger af tegneren Poul Andersen.