EMNER

Historier i Lønstrup

Fem små foredrag

LØNSTRUP:Fem historier fortælles i Lønstrup, når det på søndag er Historiens Dag. Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn arrangerer de mange foredrag som et led i Kulturarvstyrelsens landsdækkende projekt Historiens Dag samt som led i deres eget projekt om "Kystens digtere, malere og komponister - de kendte og ukendte, amatører og professionelle". I tiden fra 14 til 16 kan man trave eller køre en god tur gennem Lønstrup, ud til Mårup Kirke og op til Vennebjerg Mølle for at høre de gode historier. Ved Vennebjerg Mølle vil byrådsmedlem og landmand Svenning Christensen fortælle om Vennebjerg Mølle. Han har set dem snurre hele barndommen igennem, for han er vokset op på gården lige ved siden af møllen. I mange år var møllen bolig og arbejdsplads for kunstneren Johannes Hoffmeister. Ved Lønstrup gamle Redningsstation fortæller Gregers Hjermitslev om fiskerliv og redningsvæsen. Hans far var den sidste erhvervsfisker i Lønstrup. På terrassen ved Hotel Marinella fortæller lokalhistoriker og dykker Bjarne Simonsen historier om skudehandlen i Lønstrup og om naturkatastrofen. Hans bedstefar oplevede såvel skudehandel som katastrofen. Ved Mårup Kirke står Tove Marquardsen, museumsformidler og aktiv i Mårup Kirke Venner, klar til at fortælle om klinten, kirkens hemmeligheder, spøgelsespræsten og The Crescents dramatiske forlis. Tove Marquardsens oldeforældre ligger begravet på Mårup Kirkegård. Den sidste historiske post er ved Harregården på M. Kabelsvej. Her fortæller strandfoged Henrik Jensen om de spændende ting, som han engang imellem finder på stranden. Han vil også fortælle om badehusene, som har overvintret på gården og som om lidt skal ned på stranden. jb