Skagen

Historisk adgang

Allerede til næste år vil alle i Danmark kunne få adgang til bredbånd.

Det er i sig selv historisk, at borgere og virksomheder fra Gedser til Skagen kan koble sig på nettet. Det er imidlertid også en god anledning til, at vi sætter os nye mål. Under krisen i 30’erne blev der bygget broer og veje for at stimulere væksten. Under den nuværende finanskrise er det på samme måde oplagt at investere i vidensamfundets infrastruktur. Inden for fem år bør alle kunne få adgang til lynhurtige bredbåndsforbindelser, der kan håndtere selv avancerede bredbåndstjenester. Vi skal skabe Højhastighedssamfundet Danmark. Dels fordi det lynhurtige bredbånd er nerven i vidensamfundet og dermed én af forudsætningerne for fremtidens vækst og beskæftigelse. Dels fordi vi med dette bredbånd kan tilbyde borgere og virksomheder services på et hidtil uset niveau. Man kan forestille sig virtuelle lægeklinikker, hvor patienten over nettet modtager behandling og rådgivning på sin bopæl. Grønne hjem, hvor f.eks. lyset automatisk slukker, når man forlader boligen, og hvor energiforbruget styres intelligent. Tilsvarende vil det lynhurtige bredbånd bidrage til intelligent trafikstyring, der bl.a. kan reducere trafikpropper og øge trafiksikkerheden. Derfor nedsætter jeg nu en bredbåndskomité med en række eksperter, der inden årets udgang skal komme med forslag til, hvordan vi bedst kan nå målet og udvikle rammerne. Komiteen kan i den forbindelse også foreslå offentlige initiativer. På den måde skaber vi de rette forudsætninger for, at danskerne også fremover kan udnytte bredbåndets mange muligheder.