Historisk dag for Frøstrup

Skøde og lejeaftale mellem Hannik og Frøstrup Borgerkro Aps skrevet under.

Her mødes Torben Vinther, formand for Frøstrup Borgerkro Aps, og Inga Sand Sørensen, formand for Hannik, for at sætte deres underskrifter på skøde og lejeaftale, sådan at krobygningen kan overtages af foreningen Hannik 1. april. Privatfoto: Morten Th

Her mødes Torben Vinther, formand for Frøstrup Borgerkro Aps, og Inga Sand Sørensen, formand for Hannik, for at sætte deres underskrifter på skøde og lejeaftale, sådan at krobygningen kan overtages af foreningen Hannik 1. april. Privatfoto: Morten Th

Nu er det sikkert og vist. Foreningen Hannik ejer Frøstrup Kro, og Frøstrup Borgerkro Aps har fået en god aftale vedrørende leje af den gamle krostue. Parterne mødtes i går for at sætte deres underskrifter på betinget skøde og lejeaftale. - Det må siges at være en rigtig god dag for Frøstrup, lød det fra Morten Thomsen, kasserer i Hannik. Underskrifterne er kulminationen på en lang række forhandlinger og godkendelser på diverse generalforsamlinger i såvel anpartsselskab som forening. Også Thisted Kommune har været repræsenteret ved det sidste forhandlingsmøde, således at det er sikkert, at resultatet kan godkendes af de forskellige instanser, der har givet forhåndstilsagn om at skyde penge i renovering og ombygning af den tidligere Frøstrup Kro. Købesummen er fastsat til 335.402 kroner. Dette beløb dækker over en overtagelse af kreditforeningsgælden på 210.402 kroner samt 125.000 kroner kontant. Morten Thomsen oplyser, at de 125.000 kroner efter planen skal bruges til indretning af det område i bygningen, som Frøstrup Borgerkro Aps lejer. - Herved er de mennesker, der har gjort så stort et arbejde for at redde de gamle bygninger og de aktiviteter, der var knyttet hertil, sikret en afgørende indflydelse på, hvordan dele af den tidligere kro skal se ud fremover, siger Morten Thomsen. Frøstrup Borgerkro Aps er også med i det byggeudvalg, som i samarbejde med Arkitektfirmaet Rødbroe og Frederiksen står for renovering og ombygning af den tidligere kro. Formanden for Frøstrup Borgerkro Aps, Torben Vinther, glæder sig over, at krobygningens fremtid nu er sikret, og at anpartsselskabet har fået en god lejeaftale. - Frøstrup Borgerkro er stolte og glade på byens vegne, da det endeligt er lykkedes at få lavet en god løsning med Hannik vedr. køb af kroen. - For byen bliver det en helt ny oplevelse at se den gamle kro renoveret, hvilket vil give et helhedsbillede af Frøstrup. Vi tror, at dette tiltag sammen med mange andre tiltag i byen vil gøre det nemmere at sælge huse i Frøstrup og måske endda til en højere pris. Hannik overtager formelt bygningerne 1. april, og der ligger en færdig køreplan for projektet. Arkitektfirmaet gør allerede i januar i samarbejde med byggeudvalget klar til at sende renoveringsarbejdet ud i indbudt licitation, og Hanniks fundraising udvalg arbejder på at skaffe flere midler til projektet end de 4,9 mio. kr., der er bevilget fra Realdania og Thisted Kommune under projekt Mulighedernes Land. I marts afgøres det, hvilke firmaer, der skal udføre arbejdet. Der bliver også brug for frivillig arbejdskraft, blandt andet til rydning af bygningens første sal. Bygningen, der indtil videre kaldes "Multihuset", forventes at være ombygget først i 2013, idet lys og varme til de 800 kvadratmeter produceres ved hjælp af vedvarende energikilder.