Historisk løft til velfærden

Jeg mindes ikke, hvornår den danske velfærd har fået så massivt et løft, som den fik, da regeringen fremlagde sit udspil til kvalitetsreform.

Regeringen vil gennem mere end 180 tiltag og ekstra investering på 50 milliarder kroner løfte den danske velfærd, både når det gælder de fysiske rammer på sygehuse, i ældreboliger og på folkeskolerne. Derfor vil rigtig mange grupper af danskere komme til at få glæde af dette historiske kvalitetsløft, som Danmark over de næste mange år vil opleve. De 50 milliarder skal først og fremmest bruges til at give de fysiske rammer i den offentlige sektor en ordentlig overhaling. Lige nu ser vi i Danmark alt for mange eksempler på skoler, der har uhumske toiletter, som børnene ikke vil bruge. Der er sygehuse, som indretningsmæssigt ikke er fulgt med tiden og endelig er der mange daginstitutioner, som kan trænge til at blive shinet op. De 50 milliarder skal dog ikke kun bruges til at sætte i stand og bygge nyt, men også bruges til at udvikle nye arbejdsformer og udbrede ny teknologi i den offentlige sektor. Ud over de 50 milliarder kroner vil regeringen frem mod 2011 afsætte 10 milliarder kroner, som skal få kørt initiativerne fra kvalitetsreformen i gang. Regeringen vil nemlig indføre en række kvalitetsstandarder, som skal sikre en bedre kontakt med det offentlige. Det skal i modsætning til socialdemokraternes velfærdsrettigheder foregå uden at kommunerne mister deres mulighed for selv at bestemme. For at nævne et par af kvalitetsstandarderne vil jeg fremhæve den række standarder, som påtænkes for patienterne på ladets sygehuse. Her kan jeg nævne den akutte behandling af livstruende kræft, muligheden for at få enestue under indlæggelse på et sygehus og en fast kontaktperson for patienterne, der er indlagt i længere tid. En person som patienterne kan søge råd og vejledning hos. Jeg mener derfor, at der er god grund til at glæde sig som dansker. For vi har i sandhed netop oplevet et historisk løft i velfærden.