Lokalpolitik

Historisk møde i Hobro Byråd

HOBRO:Det er et historisk møde, Hobro Byråd samles til tirsdag aften. Mødet er nemlig det absolut sidste byrådsmøde i den kommune, vi kender i dag. Næste gang, der holdes byrådsmøde med sager fra Hobro, er i det nye Mariagerfjord Byråd. Byrådet lukker kommunen ned med 24 sager på dagsordenen. Blandt dem er der fem lokalplanforslag. Det gælder eksempelvis udstykningen af parcelhusgrunde ved Mølhøjparken og et boligområde ved Rosendal Kraftcenter. Af andre sager på dagsordenen kan bl.a. nævnes et par sager om byggeregnskaber samt en sag om justering af budgettet for indeværende år. ONSILD: Hobro Byråd har ændret på indholdet i det gældsbrev, der er oprettet i forbindelse med et kommunalt lån til Onsild-Hallen. Den paragraf, hvori står, at spørgsmålet om forretning og afdrag på lånet hvert 4. år skal forelægges byrådet, er strøget. Det betyder, at det kommunale lån kun skal indfries, hvis den selvejende institution, som, Onsild-Hallen er, på et tidspunkt opløses. Samme regel gælder for øvrige idrætshaller i fjordkommunen.{ HOBRO: Med mindre en nabohøring byder på protester, siger teknisk udvalg i Hobro Kommune god for, at ejeren af Hovangsvej 25 i Hobro udstykker sin 1200 kvm store grund i to. Der er tale om en dispensation fra kravet om, at parcelhusgrunde skal være mindst 700 kvm. Ment teknisk udvalg lægger vægt på, flere andre grunde i området er små. HOBRO: Tandlægeklinikken på Banegårdsvej 45 må anlægge parkeringspladser på egen grund. Det kræver teknisk udvalg, efter at naboer på Møllevangen har klaget over gener fra parkerede biler ved klinikken. På visse tidspunkter har der holdt op til 12 biler uden for klinikken. Teknisk udvalg henviser til en byggetilladelse fra 2003 i forbindelse med en udvidelse. I den kræves, at der laves parkeringspladser på egen grund.