Socialforsorg

Historisk mulighed for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde

ARBEJDSLYST:Der er netop fremkommet en analyse i Aalborg Kommune, der har fokus på kontanthjælpsmodtagerne. Denne rapport (kortlægning af gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere i Aalborg kommune) er et fantastisk flot stykke arbejde, der er med til at sætte fingeren på nogle steder, hvor kommunen kan få folk ud af kontanthjælpen og over i beskæftigelse, på fuld eller nedsat tid. Det der gav meget debat i beskæftigelsesudvalget var, at hele 85 procent på spørgsmål om helbred, havde det som en barriere for at kunne passe et job. Derfor blev det også besluttet, at rapporten skulle sendes til udvalg for sundhed og bæredygtig udvikling. Som det også fremgår, er hele 65 procent motiveret for at komme i arbejde, et meget højt og flot tal, som skulle få enhver ansvarlig kommune til at klappe i sine hænder af begejstring. Her er der virkelig en mulighed for at kunne gøre en forskel for disse borgere. Derfor kan det da også undre, at rådmand Mai-britt Iversen (S) bruger så meget tid på at kritisere regeringen frem for at holde fokus på selve rapporten, og det som kommunen dermed kan gøre. Socialrådmanden kritiserede regeringens kontanthjælpsloft og udtaler, at det ikke hjælper at sætte kontanthjælpen ned. Man kunne så fristes til at spørge: Er rådmanden af den opfattelse, at der vil komme flere i arbejde i Aalborg Kommune, såfremt at kontanthjælpen blev hævet? Vi tror det næppe. Loftet over kontanthjælpen er et incitament og altså ikke den hele løsning til at komme ud af kontanthjælpen og over i beskæftigelse. Dette bliver understøttet af en vismandsrapport fra december 2006, der peger på, at der skal være et økonomisk incitament for at tage et job. I rapporten fra Aalborg fremgår det jo også, at ud af de adspurgte svarer hele 41 procent, at de ikke ønsker job. Men. Og der er et men, for der er nogle underliggende faktorer, her svarer 206 personer – ”Livet er fint, som det er”. Og 33 svarer – at de ikke mener at kunne opnå nogen økonomisk gevinst. Som sagt er loftet over kontanthjælpen kun en pind ud af mange, de fleste sidder kommunen med. Venstre fremkom med to konkrete forslag til forvaltningen. Det ene var, at forvaltningen skulle undersøge muligheder for samarbejde med Idrætsforeninger. Et mere socialt forslag, der skulle være med til at give lidt jobtræning, inden man kunne passe ordinært job. Og det næste var, at forvaltningen skulle være mere opsøgende på job - for dernæst konkret at kunne tilbyde job, og hvor man vel og mærke kender betingelserne for at kunne bestride det. Altså konkret lave aftaler med virksomheder. Her skal det som en sidebemærkning siges, at regeringen har afsat en halv mia. til formålet med at give løntilskud. Der er en historisk mulighed i øjeblikket for at hjælpe modtagere af kontanthjælp i job, og der er en god mulighed for at gøre noget, der batter, med udgangspunkt i rapporten. Det vil være synd, hvis denne opgave kuldsejler, fordi man fra socialdemokratisk hold prioriterer det at være i opposition til regeringen højest. Så fra venstre i Aalborg vil vi gerne sige, kom nu med noget ”God arbejdslyst”, så kan vi sammen med kommunen løse opgaven.