Lokalpolitik

Historisk Museum vil bevare Kvægtorvet

Atmosfære og stemning kan ikke genskabes

MIDTBYEN:Kvægtorvet i Nyhavnsgade skal ikke rives ned. Det skal tværtimod sættes i stand og bevares som minde om det, Aalborg også har været - nemlig mødested mellem land og by. Det klare budskab kommer fra Aalborg Historiske Museum, netop som Aalborg Kommunes tekniske forvaltning forbereder en lokalplan for det område, hvor Kvægtorvet ligger. Lokalplanen skal bane vej for Musikkens Hus, der bliver placeret mellem Limfjorden og Kvægtorvet - og samtidig vil lokalplanen tillade, at den 90 år gamle bygning rives ned. Men det gamle hus skal ikke væltes, mener museumsinspektør Inger Bladt, Aalborg Historisk Museum: - Ved at tage hjertet med i behandlingen af de gamle bygninger kan byen skabe noget helt "nyt", netop ved ikke kun at bygge nyt. Atmosfære og stemning som i de gamle bygninger kan ikke genskabes i nyt byggeri. Inger Bladt, der er specialist i industritiden, altså fra cirka 1850 til i dag, hæfter sig ved, at Aalborg de seneste år har været godt til at bevare eksempler på det, byen var engang. En håndfuld gamle industribygninger er bygget om til andre formål, for eksempel er Buaas Jernstøberi i vestbyen blev til et kompleks med ældreboliger, mens blandt andet Retten i Aalborg og spillestedet Skråen har til huse i det, der engang husede C.W. Obels Tobaksfabrikker. Tidligere blev mange huse brutalt revet ned. I bedste fald blev de pillet ned og eksporteret til Den Gamle By i Århus. Inger Bladt trækker Kvægtorvets historie langt tilbage, helt tilbage til 1891, da man begyndte at holde ugentlige eksportmarkeder på stedet. I mere end 100 år var Kvægtorvet mødestedet for landmænd i byen, og et sted hvor byens børn og borgere kunne opleve en del af landbruget: - Kvægtorvet er symbol på den gamle forbindelse mellem land og by, understreger museumsinspektøren. De nuværende bygninger er fra 1912-15, og foruden kulturhistorisk værdi har de også høj arkitektonisk værdi, vurderer Inger Bladt. Tidligere på året besluttede byrådet, at hele den gamle bygning skal væk, men Naturklagenævnet stoppede bulldozerne i første omgang. Kulturarvsstyrelsen har erklæret Kvægtorvet bevaringsværdigt, og derfor skal der laves en ny lokalplan, før den gamle del af bygningen kan fjernes, erklærede Naturklagenævnet. I september besluttede byrådets teknisk udvalg - trods protester fra Signe Friis (V) og Preben Pedersen (R) - at nøjes med én fælles lokalplan. Den skal dels gøre det muligt at bygge Musikkens Hus, dels gøre det lovligt at vælte Kvægtorvet. Den lokalplan arbejder teknisk forvaltning på, og den bliver formentlig lagt frem til offentlig debat engang i november. Rent fysisk ligger Kvægtorvet ikke i vejen for Musikkens Hus, men bestyrelsen for Musikkens Hus mener, at det vil være svært at få den gamle bygning til at passe sammen med vinderprojektet fra Coop Hilmmelb(l)au.