Historisk tekstskriver

Henning Pedersen fylder torsdag 70 år.

Henning Pedersen fylder torsdag 70 år.

¤Henning Pedersen, Teglgårdsvej 24, Hobro, fylder torsdag 70 år. Henning Pedersen er født i Kolding og tog efter studentereksamen ud på de syv have som tjener på et af ØKs skibe til bl.a. dengang så eksotiske steder som Vietnam, Hongkong og New Zealand. I 1965 afsluttede han lærereksamen fra Hellerup Seminarium og blev ansat som lærer i Rødding ved Viborg 1965-70, på behandlingshjemmet Jens Holst 1971-75 og dramalærer på Gymnastikhøjskolen ved Viborg 1979-91. I 1975 arbejdede Henning Pedersen i flygtningelejren på Livø for vietnamesiske børn. Sammen med blandt andre Jytte Borberg og Peter Seeberg startede Henning Pedersen teatergruppen Komplot-gruppen i 1977. Gruppen var i en årrække kendt for debatskabende teaterforestillinger med gadeteater og små agitatoriske spil for diverse græsrodsgrupper. Henning Pedersen debuterede som skuespilforfatter med et af de otte brandspil i Viborg i 1976, og han har siden skrevet flere egnsspil, festspil og historiske spil, som har været opført over hele landet. Fire gange har Henning Pedersen været tekstforfatter til spillene i Willestrup Barokhave i Rold Skov, bl.a. ”Drømmen om Amerika” i 1993. Han har også skrevet friluftsspil til Borup Mølle nord for Skals, og Gundestrup-spillene i Aars fik også leveret et spil i 2006. Henning Pedersen var også forfatter til to spil om Saltkaravane i 1997, en teaterrejse på 200 kilometer fra Viborg til Læsø. Netop nu arbejder den historiske dramatiker med to nye historiske spil. Det ene har premiere i og ved Viborg Domkirke Kristi himmelfartsdag. Det handler om Viborgs mest berømte biskop, Bisp Gunner, ham med Jyske Lov, og er et led i Viborgs fejring af 950 års jubilæet for Viborg som stiftsby. Senere har han premiere med et spil på Støvringgård. Her er det et 250 års jubilæum, man fejrer. Henning Pedersen har også skrevet børnespil, og i 1990’erne rejste han meget rundt på nordjyske skoler og satte egne børnespil, de fleste bygget over eventyr, op. Henning Pedersen bor i det sydligste Himmerland i landsbyen Hersom ved Skals Å sammen med sin kone, en kat og ca. 80.000 bier, der giver en fin aromatisk honning. Udover at skrive skuespil har han et par faste småjobs som timelærer på Skals Håndarbejdsskole og kirkesanger i Hersom. Desuden holder han ofte foredrag. Fødselsdagen fejres på øen La Gomera, der er en af de kanariske øer.